เครื่องวัดฝุ่นละอองในอากาศ สิ่งสำคัญต่อการเลี่ยงมลภาวะ

มลภาวะคือปัญหาใหญ่อย่างหนึ่งของยุคสมัยใหม่ที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรมที่ล้วนแล้วแต่ต้องใช้งานเชื้อเพลิงหรือสารต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดการปนเปื้อนสู่ธรรมชาติได้ง่าย โดยเฉพาะการจราจรที่เป็นจุดสำคัญของโลกแห่งเทคโนโลยีนี้เพราะเป็นเครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินทางได้อย่างมาก แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นแหล่งที่ก่อให้เกิดมลภาวะและฝุ่นควันอย่างมากตามไปด้วย

มลภาวะหรือมลพิษมีอยู่ด้วยกันหลายแบบ แต่ที่พบเห็นได้มากและเป็นปัญหาสำคัญที่ต้องได้รับการแก้ไขคือฝุ่นละอองในอากาศ ฝุ่นละอองในอากาศมีอยู่มากมาย หลักๆ ที่รู้จักกันในปัจจุบันคือฝุ่นละอองในอากาศ PM 2.5 และ ฝุ่นละอองในอากาศ PM 10 ซึ่งเป็นฝุ่นละอองในอากาศขนาดเล็ก มีที่มาจากหลายแหล่ง ทั้งมาจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงและออกมาตามควันของท่อไอเสีย ทำให้ในพื้นที่ที่มีการจราจรหนาแน่นนั้นเต็มไปด้วยการก่อตัวของฝุ่นละออง PM 2.5 และ ฝุ่นละออง PM 10 นอกจากฝุ่นละอองจากการจราจรแล้ว ยังมีการก่อตัวของฝุ่นละอองในอากาศจากงานภาคอุตสาหกรรมหลายอย่าง โดยเฉพาะงานอุตสาหกรรมถ่านหินหรือการตัด ขุด หรือเจาะหิน ซึ่งการแตกตัวของหินเหล่านั้นจะเกิดเป็นฝุ่นละอองในอากาศและสามารกจับตัวกันเป็นพิษได้

การจับตัวกันของฝุ่นละอองในอากาศเหล่านั้นสามารถก่อผลเสียได้มากมาย เริ่มจากการบดบังทัศนวิสัย เพราะการก่อตัวกันของฝุ่นละอองในอากาศหากหนาแน่นมากจะทำให้เกิดเป็นควันหรือเห็นเป็นสีน้ำตาลลอยคละคลุ้งจนยากต่อการมองเห็น มีผลต่อการขับรถหรือการเดินทาง นอกจากนี้ ยังก่อให้เกิดการระคายเคืองเมื่อสัมผัสต่อผิวหนัง หากสูดดมเข้าสู่ร่างกายก็จะทำให้ระบบทางเดินหายใจติดขัด การรับเอาฝุ่นละอองขนาดเล็กอย่าง PM 2.5 และ PM 10 จะสามารถแทรกซึมเข้าไปถึงอวัยวะที่สำคัญในร่างกายได้ โดยเฉพาะปอดหรือเนื้อเยื่อภายในต่างๆ ที่เมื่อฝุ่นละอองในอากาศจับตัวแล้วจะเกิดการระคายเคือง อาจร้ายแรงถึงเนื้อเยื่อฉีกขาดและการหายใจผิดปกติได้

ไม่เพียงแต่ผลเสียต่อสภาพร่างกาย แต่การทำงานในสภาวะที่ฝุ่นละอองในอากาศมากก็ส่งผลต่อเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่จำเป็นอื่นๆ ได้อีกเช่นกัน ยกตัวอย่างเช่นการจับตัวกันของฝุ่นละอองในอากาศบนเครื่องจักรอาจทำให้เครื่องจักรติดขัด เกิดการหยุดชะงักซึ่งอาจส่งผลให้เกิดอันตรายต่อการทำวานของเครื่องจักรและกระบวนการผลิต ไปจนถึงอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานได้

เนื่องจากความอันตรายของการจับตัวของฝุ่นละอองในอากาศ จึงจำเป็นต้องใช้เครื่องมือช่วยตรวจสอบและเฝ้าระวังการก่อตัวของฝุ่นละอองเหล่านั้นอย่างเครื่องวัดฝุ่นละอองในอากาศ มีอยู่หลายชนิด อาจแบ่งออกตามขนาดการใช้งานได้คือ เครื่องวัดฝุ่นละอองในอากาศแบบติดตั้ง โดยส่วนใหญ่แล้วเครื่องวัดฝุ่นละอองในอากาศแบบติดตั้งจะมีขนาดใหญ่ นิยมใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่การทำงานได้กว้างขวาง มีหน้าที่ตรวจจับปริมาณฝุ่นละอองในอากาศไม่ให้มากเกินไป หากตรวจพบปริมาณของฝุ่นละอองในอากาศถึงขีดอันตรายเกินกว่าที่ร่างกายของผู้ปฏิบัติงานจะรับได้ หรือเกิดการจับตัวหนาแน่นจนเสี่ยงต่อการติดขัดของเครื่องจักร เครื่องวัดฝุ่นละอองในอากาศจะทำการแจ้งเตือนแก่ให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบ

เครื่องวัดฝุ่นละอองในอากาศอีกชนิดหนึ่งคือเครื่องวัดฝุ่นละอองในอากาศแบบพกพา เครื่องวัดฝุ่นละอองในอากาศชนิดนี้มักมีขนาดเล็ก พกพาได้ง่าย ใช้ได้ทั้งในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และครัวเรือน หรือแม้แต่การพกพาออกเดินทางในยุคที่มลภาวะแพร่กระจายเช่นนี้ เครื่องวัดฝุ่นละอองในอากาศแบบพกพาจะช่วยให้จำกัดจุดที่เกิดการแพร่กระจายของฝุ่นละอองหรือการหาต้นตอของฝุ่นละอองได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ ยังช่วยให้สามารถได้รับการแจ้งเตือนปริมาณฝุ่นละอองในอากาศสูงได้จากทุกที่ทุกเวลาอีกด้วย

ในการเลือกซื้อเครื่องวัดฝุ่นละอองโดยเฉพาะในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความต้องการวัดฝุ่นละอองที่ปนเปื้อนในอากาศตามความต้องการที่แตกต่างกันไปทั้งปัจจัยด้านสถานที่และความละเอียด จึงจำเป็นต้องให้ผู้เชี่ยวชาญเข้ามาให้คำแนะนำเพื่อให้วิเคราะห์และประเมินการใช้งานให้อย่างเหมาะสม ซึ่งตัวแทนจำหน่ายเครื่องวัดฝุ่นละอองในอากาศสำหรับงานอุตสาหรกรรมที่ไว้ใจได้อย่าง pico จะช่วยให้การประเมินการใช้งานเครื่องวัดฝุ่นละอองในอากาศเป็นไปได้อย่างเหมาะสมและตอบสนองความต้องการของโรงงานหรืออุตสาหากรรมต่างๆมากที่สุด ตั้งแต่เริ่มต้นจัดหาเครื่องวัดฝุ่นละอองในอากาศ ไปจนถึงการติดตั้งและการให้คำแนะนำในการบำรุงรักษา pico จึงเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายเครื่องวัด ใน งาน อุตสาหกรรมที่ได้รับการการันตีคุณภาพมาอย่างยาวนาน

บริษัท เพทโทร-อินสตรูเมนท์ จำกัด