บริษัทฯ มีบริการแบบครบวงจร ครอบคลุมการให้บริการดูแลรักษา ซ่อมบำรุง ระบบและอุปกรณ์เครื่องมือของลูกค้าทั้งภายในประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยประสบการณ์มากกว่า 36 ปี บริษัทฯ ยังมีการจัดอบรมให้ความรู้อย่างต่อเนื่องให้กับพนักงาน เพื่อให้มีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญในการดูแลบำรุงรักษาให้การสนับสนุนงานบริการติดตั้ง และให้คำปรึกษาด้านเทคนิค พร้อมบริการหลังการขาย สำหรับระบบหรืออุปกรณ์ที่ได้จำหน่ายออกไปยังลูกค้าทุกราย ทีมบริการเทคนิคที่มีความชำนาญในการให้บริการที่มีคุณภาพและรวดเร็วนี้ เป็นส่วนสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นแก่ลูกค้า ในสินค้าและบริการ ของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องและเป็นที่ยอมรับในวงการ

บริการให้คำปรึกษาด้านติดตั้งและดูแล

บริการฝึกอบรมผู้ใช้งาน

บริการออกแบบระบบ
วิศวกรรมด้วยคอมพิวเตอร์

บริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม

เปิดให้บริการทุกวัน 24 ชม.

บริการอัพเกรดระบบ และปรับปรุงระบบ

บริการรายการอะไหล่แบบครบวงจร

มีใบรับรองในการซ่อมบำรุงและบริการ

บริการซ่อมบำรุงและ
ดูแลรักษาระบบ