ธุรกิจหลัก

1
2
3
4
5
6
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

PICO นำเสนอผลิตภัณฑ์การวัดและการวิเคราะห์คุณภาพสูงและคุ่มค่า ได้รับการยกย่องจากซัพพลายเออร์และผู้ผลิตชั้นนำของโลกในฐานะตัวแทนแต่เพียงผู้เดียว สินค้าของ PICO และส่งมอบเครื่องมือและระบบที่เชื่อถือได้เพื่อวิเคราะห์กระบวนการผลิตที่สำคัญ ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ติดตามและปกป้องสิ่งแวดล้อมสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น โรงกลั่น น้ำมันและก๊าส ปิโตรเคมี โรงไฟฟ้า ซีเมนต์, เยื่อการดาษ และแปรรูปอาหาร เครื่องดื่ม เป็นต้น ผลิคภัณฑ์และบริการของบริษัทเราแบ่งออกเป็น 7 หน่วยธุรกิจ