สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ติดตามคุณภาพอากาศเพื่อสุขภาพที่ดี

สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ

สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ติดตามคุณภาพอากาศเพื่อสุขภาพที่ดี

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา หลายประเทศทั่วโลกต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่เต็มไปด้วยมลพิษต่าง ๆ ทั้งฝุ่นละออง pm 2.5 เขม่าควันดำ และก๊าซพิษอื่น ๆ ซึ่งประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศที่อากาศมีมลพิษมาก ดังนั้นการนำสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศมาใช้งาน ก็จะช่วยติดตามและตรวจวัดคุณภาพอากาศเพื่อให้ทุกคนสามารถรับมือกับมลพิษในอากาศได้อย่างรวดเร็ว และใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัย มีสุขภาพที่ดีในระยะยาว


สารบัญบทความ


สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศหรือ AQMS คืออะไร?

สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ(air quality monitoring station – AQMS) คือ อุปกรณ์สำหรับตรวจวัดและวิเคราะห์สภาพอากาศทางอุตุนิยมวิทยาเพื่อบันทึกและติดตามข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับอย่างต่อเนื่อง เช่น ทิศทางลม ความเร็วลม อุณหภูมิ ความกดอากาศ ความชื้นสัมพันธ์ ปริมาณน้ำฝน การแผ่รังสี เป็นต้น 

นอกเหนือจากนี้แล้วสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศยังถูกนำมาใช้ตรวจวัดมลพิษที่ปนเปื้อนในอากาศ เช่น ฝุ่นละออง pm 2.5, pm10, SO2, NOx, CO, O3 ได้ตลอดทุกช่วงเวลาอย่างมีประสิทธิภาพสูง ซึ่งจะช่วยให้ผู้คนสามารถเฝ้าระวังคุณภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป และพร้อมรับมือกับสภาพอากาศที่เป็นอันตรายต่อร่างกายได้อย่างรวดเร็ว


ส่วนประกอบของสถานีวัดคุณภาพอากาศ

สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศประกอบด้วยเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้สำหรับการตรวจวัดคุณภาพอากาศได้ เช่น SO2 Monitor, CO2 Monitor, NO2 Monitor, เครื่องวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้ และอุปกรณ์อื่น ๆ ในที่นี้จะยกตัวอย่างเครื่องมือที่เป็นส่วนประกอบของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ที่คุณภาพสูงเหมาะกับการใช้ภายในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ดังนี้

เครื่องวัดฝุ่นและอนุภาค (Particulate Monitoring)

เครื่องวัดขนาดอนุภาค คือ เครื่องที่ใช้สำหรับวัดและติดตามระดับค่าอนุภาคฝุ่นละออง pm 2.5, pm 10 ที่อยู่ในอากาศได้อย่างต่อเนื่อง โดยถ้าวัดแล้วพบว่าอากาศมีฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เป็นอันตรายต่อร่างกายในปริมาณมากก็จะสามารถรับมือและหาวิธีแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองต่อไป

สำหรับเครื่องที่ใช้ตรวจค่าฝุ่นที่จะแนะนำมี Thermo Scientific™ Model 5030i SHARP ซึ่งเป็นเครื่องตรวจค่าฝุ่นคุณภาพสูงที่จะช่วยติดตามและวัดปริมาณอนุภาคฝุ่น pm 2.5, pm 10 แบบเรียลไทม์ได้อย่างละเอียด สามารถรับข้อมูลปริมาณมากได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำได้ด้วยการเชื่อมต่อกับอีเธอร์เน็ต อีกทั้งยังมีระบบตัวเครื่องที่สามารถใช้งานง่ายทำให้มั่นใจว่าจะสามารถใช้เครื่องได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

เครื่องตรวจวัดค่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2 Monitor)

เครื่องตรวจวัดค่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์ คือ เครื่องที่ใช้สำหรับวัดและติดตามระดับก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในอากาศ ซึ่งก๊าซนี้เป็นก๊าซที่ไร้สีแต่มีกลิ่นรุนแรงและส่งผลอันตรายต่อร่างกายถ้าหากรับเกิน 0.7 มิลลิกรัมต่อวัน ดังนั้นการใช้เครื่องตรวจวัดมลพิษทางอากาศก็จะทำให้ทราบคุณภาพอากาศได้ง่ายขึ้น

หนึ่งในเครื่อง SO2 Monitor ที่สามารถนำมาใช้เป็นส่วนประกอบของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศได้ เช่น SO2 Monitoring ที่สามารถวัดปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ได้อย่างแม่นยำรวดเร็ว และรองรับได้มากถึง 50 ppt โดยที่สามารถปรับระดับแจ้งเตือนความเข้มข้นได้ ตัวเครื่องจะเชื่อมต่อกับอีเธอร์เน็ตทำให้สามารถเฝ้าติดตามในระยะไกลได้ด้วย 

เครื่องวัดค่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์

เครื่องตรวจวัดค่าคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2 Monitor)

เครื่องตรวจวัดค่าคาร์บอนไดออกไซด์ คือ เครื่องที่ใช้สำหรับติดตามและวัดระดับความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ ซึ่งนับว่าเป็นหนึ่งในส่วนประกอบของเครื่องวัดคุณภาพอากาศที่ช่วยเฝ้าระวังไม่ให้อากาศมีปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากจนเป็นอันตรายต่อสุขภาพร่างกาย

สำหรับเครื่องที่สามารถนำมาใช้งานได้ดีก็จะมี CO2 Monitoring ซึ่งเป็นเครื่องวัดค่าคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีระบบติดตามแหล่งกำเนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และวิเคราะห์ความเข้มข้นของแก๊สได้อย่างแม่นยำ และด้วยขอบเขตการทำงานของอุณหภูมิโดยที่แผ่ขยายโดยรอบยังช่วยทำให้ตรวจสอบความเข้มข้นโดยรอบได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย

เครื่องวัดค่าCO2 สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ

เครื่องตรวจวัดค่าไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2 Monitor)

เครื่องตรวจวัดค่าไนโตรเจนไดออกไซด์ คือ เครื่องสำหรับตรวจวัดปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ตามสถานที่ที่สามารถเกิดได้ทั้งจากธรรมชาติ ตามรถยนต์หรือโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยมีจุดประสงค์เพื่อติดตามและวิเคราะห์ปริมาณก๊าซที่มีตามสถานที่ต่าง ๆ ไม่ให้เกิน 5 ppm ซึ่งนับว่าเป็นมลพิษทางอากาศที่ส่งผลร้ายต่อร่างกายและสิ่งแวดล้อม

หากสนใจนำเครื่องวัดค่าไนโตรเจนไดออกไซด์ไปใช้งาน NO-NO2-NOx Monitoring จะสามารถวัดและวิเคราะห์ความเข้มข้นของก๊าซในอากาศได้ และยังมีระบบแจ้งเตือนความเข้มข้นตามที่ตั้งไว้ได้อย่างรวดเร็ว จึงเหมาะกับการตั้งไว้ภายในโรงงานที่มีการใช้เชื้อเพลิงหรือมีการเผาไหม้ของสารต่าง ๆ เป็นอย่างมาก

สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศวัดค่าNO2

เครื่องวัดความชื้น

เครื่องวัดความชื้น คือ เครื่องมือใช้สำหรับวัดค่าความชื้นสัมพัทธ์(ปริมาณไอน้ำ)ที่มีอยู่ในอากาศเพื่อคอยติดตามและควบคุมระดับความชื้นให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เพราะในกรณีที่มีค่าความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศมากหรือน้อยเกินไปก็จะส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายและทำให้สิ่งของเสียหายได้

ดังนั้นหากต้องการใช้เครื่องสำหรับวัดค่าความชื้นสัมพัทธ์ภายในอากาศ เครื่อง Relative Humidity ซึ่งมีระบบเซนเซอร์อัจฉริยะที่จะช่วยทำให้เครื่องสามารถตรวจวัดค่าความชื้นได้อย่างถูกต้องแม่นยำ และมีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ได้ดี ทำให้เครื่องมีความคงทน สามารถใช้งานได้ยาวนาน

สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศช่วยวัดความชื้น

 

สำหรับผู้ที่สนใจตรวจสอบรายละเอียดสินค้าชิ้นอื่น ๆ ที่นำมาใช้งานร่วมกับสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศเพิ่มเติมได้ สามารถคลิกได้ที่ แค็ตตาล็อกสินค้าสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ


ประโยชน์ของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ

  • สามารถใช้เครื่องวัดฝุ่น pm 2.5 และสารอันตรายอื่น ๆ ที่อยู่ในอากาศแบบ real time ได้ด้วยอินเทอร์เน็ต
  • ช่วยบันทึกข้อมูลคุณภาพอากาศ
  • สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศช่วยวิเคราะห์ระดับคุณภาพอากาศที่เป็นอันตรายต่อร่างกายได้เพื่อหาวิธีรับมือแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว
  • สามารถเคลื่อนย้ายเครื่องง่าย ติดตั้งสะดวก

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ

สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในประเทศไทยมีที่ไหนบ้าง?

ในปัจจุบันประเทศไทยให้ความใส่ใจกับคุณภาพอากาศเพื่อความปลอดภัยของสุขภาพประชาชน จึงมีสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศหลายจังหวัดทั่วทุกภูมิภาคด้วยกัน เช่น

ภาคกลาง : สถานีตรวจวัดอากาศ กรุงเทพ สมุทรปราการ ปทุมธานี นนทบุรี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สระบุรี สิงห์บุรี นครสวรรค์ อุทัยธานี เพชรบูรณ์ อยุธยา ลพบุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง

ภาคเหนือ : สถานีวัดคุณภาพอากาศ กำแพงเพชร น่าน พะเยา พิจิตร พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ลำปาง ลำพูน เชียงใหม่ เชียงราย แพร่ แม่ฮ่องสอน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บุรีรัมย์ มุกดาหาร ยโสธร ศรีสะเกษ สกลนคร หนองคาย อุดรธานี อุบลราชธานี

ภาคตะวันออก : จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ปราจีนบุรี ระยอง สระแก้ว

ภาคตะวันตก : กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ตาก ราชบุรี

ภาคใต้ : ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎธานี

สามารถดูค่าที่วัดจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศได้อย่างไร?

ในกรณีที่ต้องการตรวจค่าฝุ่นตามสถานการณ์เวลาจริงว่าเป็นอันตรายกับร่างกายหรือไม่ สามารถตรวจสอบได้ผ่านทางแอปวัดค่าฝุ่น โดยในปัจจุบันมีแอปพลิเคชันที่สามารถตรวจค่า pm 2.5 ได้อย่างรวดเร็วมากมาย เช่น Air4Thai, AirVisual, GISTDA เป็นต้น


สรุปเกี่ยวกับสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ

สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ จัดเป็นเครื่องมือทางอุตุนิยมวิทยาที่สามารถนำมาใช้ตรวจสอบติดตามความเร็วลม ทิศทางลม อุณหภูมิ ปริมาณน้ำฝน ค่ารังสีและอื่น ๆ ได้ รวมถึงสามารถตรวจวัดคุณภาพอากาศเพื่อควบคุมมลพิษทางอากาศ เช่น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ไนโตรเจนไดออกไซด์  ซัลเฟอร์ไดออกไซด์และสิ่งอันตรายอื่น ๆ ให้อยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยต่อร่างกาย

สำหรับผู้ที่ต้องการซื้อสินค้าเกี่ยวกัเครื่องวัดคุณภาพอากาศที่ช่วยให้โรงงานสามารถดำเนินงานตามหลักนโยบาย QSHE ที่ว่าด้วยคุณภาพ ปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมได้อย่างราบรื่น PICO บริษัทจำหน่ายเครื่องมือสถานีวัดคุณภาพอากาศมีมาตรฐาน ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถติดต่อกับบริษัทเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ดังนี้

บริษัท เพทโทร-อินสตรูเมนท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ที่อยู่ : เลขที่ 7/409 ซอยวิภาวดีรังสิต 36 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-17:30 น. (ยกเว้นเสาร์-อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์)
Tel : (+66)2-939-5711(12 lines), (+66)2-513-2333 (12 lines)
Email : marketing@pico.co.th

Facebook : https://www.facebook.com/Petro.Instruments/

  • Language