หมวดหมู่: การตรวจสอบอนุภาคโดยรอบ

เครื่องวัดฝุ่น (Particulate Mornitors)

เครื่องวัดฝุ่น เป็นอุปกรณ์ที่สามารถวัดปริมาณฝุ่นในสถานที่ต่าง ๆ ได้ โดยจะแสดงผลการวัดเป็นตัวเลขเพื่อบอกปริมาณของฝุ่นในขนาดต่าง ๆ เครื่องวัดปริมาณฝุ่น จากบริษัท PICO สามารถวัดฝุ่นละอองโดยกำหนดความไวต่อฝุ่นจากขนาดของอนุภาคที่เล็กที่สุดได้ ซึ่งสามารถวัดขนาดฝุ่นได้ทั้ง  0.1, 0.3 หรือ 0.5 ไมครอน (μm) เครื่องวัดฝุ่น PICO ได้รับการรับรองคุณภาพ ISO มีเซนเซอร์วัดฝุ่นที่มีความไว ถึง 0.1 ไมครอน สามารถนับอนุภาคที่มีขนาดใหญ่กว่าหรือเท่ากับ 0.1 ไมครอนได้ หากคุณกำลังมองหาเครื่องวัดฝุ่นไปใช้ในโรงงาน หรือใช้ที่อาคารบ้านเรือนต่าง ๆ ที่ได้คุณภาพ ก็คงต้องไม่พลาดเครื่องวัดฝุ่นจากบริษัท PICO

แสดงทั้งหมด 12 ผลลัพท์

เครื่องวัดฝุ่น (Particle Monitors) คืออะไร?

เครื่องวัดฝุ่น

เครื่องวัดฝุ่น เป็นหนึ่งในเครื่องวัดคุณภาพอากาศ เป็นเครื่องมืออุตุนิยมวิทยาชนิดหนึ่งที่ใช้ในการนับอนุภาคหรือปริมาณฝุ่นภายในพื้นที่ต่าง ๆ เช่น อาคาร บ้านเรือน หรือโรงงาน  เพื่อป้องกันอันตรายจากฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นซึ่งอาจมีปัญหาต่อระบบทางเดินหายใจต่อผู้พักอาศัย หรือพนักงานในโรงงาน โดยเครื่องวัดฝุ่นในปัจจุบันสามารถวัดปริมาณฝุ่นได้ตั้งแต่ 0.1 ไมครอน ในระดับที่เล็กมาก ๆ นอกจากนี้เครื่องวัดฝุ่นยังมีประโยชน์ต่อการตรวจสอบคุณภาพอากาศภายในอาคาร IAQ อีกด้วย เครื่องวัดฝุ่นในปัจจุบันยังมีหลายแบบให้คุณได้เลือกใช้งาน รวมถึงยังมีเครื่องวัดฝุ่น PM2.5 ที่สามารถวัดฝุ่นในขนาดที่เล็กมาก ๆ ได้

หลักการทำงานของเครื่องวัดฝุ่น

หลักการทำงานของเครื่องวัดฝุ่น จะแตกต่างกันไปตามประเภทของแต่ละเครื่อง ตามหลักการทำงานของเครื่องวัดฝุ่นจากบริษัท PICO จะมีลักษณะของการนับฝุ่นละอองต่าง ๆ ดังนี้  
  • เครื่องวัดฝุ่น จาก PICO รุ่น EDM series
เป็นเครื่องวัดฝุ่นที่ใช้วัดปริมาณฝุ่นละอองที่ลอยในชั้นบรรยากาศแบบอัตโนมัติได้อย่างต่อเนื่อง สามารถใช้เป็นเครื่องวัดปริมาณฝุ่น PM2.5/PM1./PM10 โดยอาศัยหลักการไฟฟ้าสถิต (Electrostatic Aerosol Particulate Matter Monitor) สามารถใช้ตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในและภายนอกอาคาร แบบ Real Time นอกจากนี้เซนเซอร์ภายในตัวเครื่องยังสามารถวัดปริมาณก๊าซพิษชนิดอื่น ๆ ได้ เช่น ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO), ก๊าซโอโซน (O3), ก๊าซซัลเฟอร์ไดร์ออกไซด์ (SO2) หรือ ก๊าซไนโตรเจนไดร์ออกไซด์ (NO2)  
  • เครื่องวัดฝุ่น จาก PICO รุ่น PUF Sampling System
เป็นเครื่องวัดฝุ่นจากบริษัท PICO ประเภทกลุ่มธุรกิจเครื่องมือด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และคุณภาพสิ่งแวดล้อม  สามารถใช้ตรวจวัดฝุ่นละอองในอากาศขนาด TSP ได้ ด้วยระบบ Thermo Scientific™ PUF (Poly Urethane Foam) Sampling System โดยสามารถดักจับไอระเหยอินทรีย์ได้ด้วยอัตราการไหลสูงถึง 280 ลิตร/นาที  หลักการของเครื่องวัดฝุ่นประเภท High Volume Air Sampler จะใช้ระบบ MFC หรือ Mass Flow Control สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง

ประโยชน์ของเครื่องวัดฝุ่น

ประโยชน์ของการใช้งานเครื่องวัดฝุ่น จาก PICO มีประโยชน์มากมาย ดังนี้  
  • เครื่องวัดฝุ่นช่วยเรื่องค่า AQI เป็นค่าดัชนีคุณภาพอากาศที่อ่านได้ง่ายสำหรับประชาชนทั่วไป เพื่อให้ประชาชนได้รู้ถึงมลพิษทางอากาศว่า มีปริมาณมากน้อยเพียงใด เพื่อการป้องกันที่ดีขึ้น โดยค่า AQI  1 ค่า จะใช้เป็นตัวแทนค่าความเข้มข้นของสารมลพิษทางอากาศทั้งหมด 6 ชนิด ได้แก่ ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ,ฝุ่นละอองไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ,ก๊าชคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ,ก๊าซโอโซน (O3) ,ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) และก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)
  • เครื่องวัดฝุ่นเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับงานตรวจสอบคุณภาพอากาศภายในอาคาร(IAQ) ในห้องสะอาด (Clean Room) และสถานที่ทำงาน เพื่อความปลอดภัยต่อผู้พักอาศัย และพนักงานในโรงงาน
  • เครื่องตรวจวัดฝุ่น เป็นอุปกรณ์ที่สามารถวัดความเข้มข้นของอนุภาคในอากาศได้ โดยจะระบุจำนวนอนุภาคในอากาศที่มีขนาดที่แน่นอนในสิ่งแวดล้อม และขนาดอนุภาคอากาศที่สอดคล้องกับวัสดุเหล่านั้น ที่สามารถก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศได้
  • เครื่องวัดฝุ่นจะช่วยควบคุมการผลิตและอุตสาหกรรมเพื่อใช้ในการตรวจสอบคุณภาพอากาศในพื้นที่โรงงาน ที่อาจส่งผลต่อการผลิตและความปลอดภัยของพนักงาน ตามองค์ประกอบสำคัญอย่าง QSHE ในการดำเนินธุรกิจ
  • เครื่องวัดฝุ่นจะเปรียบเสมือนสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในพื้นที่ของคุณ ที่สามารถตรวจวัดปริมาณฝุ่นได้อย่างละเอียดและแม่นยำ

ค่า PM (Particulate Matter) เครื่องวัดฝุ่นช่วยได้อย่างไร

เครื่องวัดฝุ่นจาก PICO สามารถวัดฝุ่น PM ได้ ซึ่งเป็นอนุภาคที่มีขนาดเล็ก และยังคงเป็นปัญหามลพิษในชีวิตประจำวันที่หลายคนยังคงต้องเผชิญ

PM มีกี่ประเภท?

ฝุ่น PM ย่อมาจาก Particulate Matters โดยประเภทของฝุ่น PM ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของเรานั้นได้แก่ PM 10 และ PM 2.5 ซึ่งตัวเลขนี้จะแสดงถึงขนาดของฝุ่นที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า 2.5 ไมโครเมตร โดยฝุ่น PM จะแขวนลอยอยู่ในอากาศรวมกับไอน้ำ ควัน และก๊าซต่าง ๆ ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ทำให้เครื่องวัดฝุ่นนั้นจำเป็นอย่างมากในการตรวจวัดค่าฝุ่น PM 2.5

สาเหตุของ PM เกิดจากอะไร

สาเหตุของฝุ่น PM นั้นเกิดจากหลายสาเหตุด้วยกัน อีกทั้งอนุภาคมีหลายขนาดและหลากหลายรูปร่าง โดยฝุ่น PM มักจะมาจากสถานที่อย่าง การก่อสร้าง ถนน ทุ่งนา ปล่องไฟจากภายในโรงงาน ซึ่งในเบื้องต้นจะมีระบบ CEMS และเครื่องวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้ไว้ใช้ในการตรวจสอบตามกฏหมายในโรงงานอยู่แล้ว แต่ก็มีโอกาสที่อนุภาคเหล่านี้จะก่อตัวในชั้นบรรยากาศซึ่งเป็นผลมาจากปฏิกิริยาทางเคมีจากก๊าซต่าง ๆ เช่น ซัลเฟอร์ไดออกไซด์และไนโตรเจนออกไซด์ ทำให้ภายในโรงงาน อาคารหรือสถานที่ที่อาจเป็นสาเหตุของการเกิดฝุ่น PM จะต้องมีการติดตั้งตัววัดค่าฝุ่นเอาไว้ เพื่อความปลอดภัยของโรงงานและพนักงาน

PM ส่งผลกระทบอย่างไรบ้าง

ผลกระทบจากฝุ่น PM จะส่งผลต่อทั้งสิ่งแวดล้อม และสุขภาพของคุณ ดังนี้  
  • ฝุ่นละออง PM ส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ และกระตุ้นให้อาการที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจของคุณกำเริบขึ้นมา ได้แก่ โรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ โรคหอบหืดและโรคถุงลมโป่งพอง เป็นต้น
  • ฝุ่น PM จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเด็ก ทั้งระบบทางเดินหายใจของเด็ก และความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยที่อาจเพิ่มขึ้น การพัฒนาของสมองและระบบประสาทของเด็ก

ซื้อเครื่องวัดฝุ่นกับ PICO

เครื่องวัดฝุ่น หรือเครื่องวัดขนาดอนุภาค คืออุปกรณ์ที่สำคัญที่จะช่วยให้คุณได้รู้เกี่ยวกับปริมาณของมลพิษต่าง ๆ และสามารถป้องกันตัวเองจากมลพิษได้อย่างถูกต้อง เครื่องวัดฝุ่น PM2.5  หรือฝุ่นละอองในอากาศที่ได้มาตรฐานจากบริษัท PICO จะช่วยวัดปริมาณฝุ่น และก๊าซพิษชนิดต่าง ๆ ได้อย่างแม่นยำ มีประเภทเครื่องวัดฝุ่น ให้คุณได้เลือกใช้งานหลายอย่างด้วยกัน หากคุณสนใจเครื่องวัดฝุ่นและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ได้มาตรฐานจากทาง PICO สามารถติดต่อได้ที่อยู่ 7/409 Soi Vibhavadi-Rangsit 36 Vibhavadi-Rangsit Rd., Chatuchak Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand หรือ ทาง E-mail : marketing@pico.co.th  Line : @pico และสามารถดูสินค้าทั้งหมดได้จาก Catalog สินค้า บนเว็บไซต์ของ PICO ได้