หมวดหมู่: ข่าวสารและกิจกรรม

บรรยากาศตรวจรับและส่งมอบเครื่องวัดฝุ่นแบบภาคสนาม(Real-time ambient dust monitor)

 บรรยากาศตรวจรับและส่งมอบเครื่องวัดฝุ่นแบบภาคสนาม(Real-time ambient dust monitor)             [#Solutions] เก็บภาพบรรยากาศตรวจรับและส่งมอบเครื่องวัดฝุ่นแบบภาคสนาม(Real-time ambient dust monitor)ให้กับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ #คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ #มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ #เครื่องวัดฝุ่นละอองภาคสนาม #Real-time ambient dust monitor #ADR-1500 #PICO #QSHE #TrustPICO’s Solutions #Quality Safety Health …

บรรยากาศตรวจรับและส่งมอบเครื่องวัดฝุ่นแบบภาคสนาม(Real-time ambient dust monitor)อ่านเพิ่มเติม

บริษัท Trans Thai-Malaysia (Thailand) Limited (TTM) เข้าเยี่ยมชมสถานที่และกระบวนการขั้นตอนการประกอบ ทดสอบของ PICO

  บริษัท Trans Thai-Malaysia (Thailand) Limited (TTM) เข้าเยี่ยมชมสถานที่และกระบวนการขั้นตอนการประกอบ ทดสอบของ PICO [#Solutions] บริษัท Trans Thai-Malaysia (Thailand) Limited (TTM) เข้าเยี่ยมชมสถานที่และกระบวนการขั้นตอนการประกอบ ทดสอบ ควบคุมคุณภาพอ ระบบCEMS ก่อนส่งมอบให้กับลูกค้า ณ PICO’s Workshop. # Trans Thai-Malaysia (Thailand) Limited …

บริษัท Trans Thai-Malaysia (Thailand) Limited (TTM) เข้าเยี่ยมชมสถานที่และกระบวนการขั้นตอนการประกอบ ทดสอบของ PICOอ่านเพิ่มเติม

สัมมนาเชิงปฎิบัติการหัวข้อ “การอบรมและสาธิตวิธีการใช้งานสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ โครงการซื้อสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ จํานวน 16 ชุด”

  สัมมนาเชิงปฎิบัติการหัวข้อ “การอบรมและสาธิตวิธีการใช้งานสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ โครงการซื้อสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ จํานวน 16 ชุด” [#Seminar] PICO จัดสัมมนาเชิงปฎิบัติการหัวข้อ “การอบรมและสาธิตวิธีการใช้งานสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ โครงการซื้อสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ จํานวน 16 ชุด” ให้กับ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-16 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ โรงแรมรอยัลไดมอน จ.เพชรบุรี โดยภายในงานมีการสาธิตการใช้เครื่องมือและการบำรุงรักษา เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาเข้าใจการใช้เครื่องมือวัดได้ง่ายยิ่งขึ้น #สถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ #สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-16 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม #PICO #Trust PICO’s Solutions #Scientific Products

PICO ร่วมออกบูธ​ในงานวันสิ่งแวดล้อมไทย​ ประจำปี​ 2562 จัดโดย​ บมจ. ท่าอากาศยานไทย

PICO ร่วมออกบูธ​ในงานวันสิ่งแวดล้อมไทย​ ประจำปี​ 2562 จัดโดย​ บมจ. ท่าอากาศยานไทย [#Booth] PICO ร่วมออกบูธ​ในงานวันสิ่งแวดล้อมไทย​ ประจำปี​ 2562 จัดโดย​ บมจ. ท่าอากาศยานไทย​ ณ​ สำนักงานใหญ่​ ทอท.​ ซึ่งในวันสิ่งแวดล้อมไทย​ ประจำปี​ 2562​ นี้​ ทาง ทอท.​ ได้กำหนดหัวข้อโครงการด้านสิ่งแวดล้อม​เพื่อสร้างความรู้​ ความเข้าใจ​เกี่ยวกับปัญหาและสาเหตุของฝุ่นละอองขนาดเล็ก​ขนาด​ 2.5 ไมครอน​ (PM​ 2.5)โดยภายในงาน​มีการจัดนิทรรศการด้านสิ่งแวดล้อม​และ​การเสวนา​เรื่อง​ …

PICO ร่วมออกบูธ​ในงานวันสิ่งแวดล้อมไทย​ ประจำปี​ 2562 จัดโดย​ บมจ. ท่าอากาศยานไทยอ่านเพิ่มเติม

งาน “Factory Acceptance Test “Total Sulfur Online Analyzer”

งาน “Factory Acceptance Test “Total Sulfur Online Analyzer” [#Solutions]เก็บภาพงาน “Factory Acceptance Test “Total Sulfur Online Analyzer” ยี่ห้อ ThermoFisher Scientific ลูกค้า: บริษัท ผลิตไฟฟ้า ขนอม จำกัด เครื่อง Total Sulfur รุ่น SOLA iQ …

งาน “Factory Acceptance Test “Total Sulfur Online Analyzer”อ่านเพิ่มเติม

งาน FACTORY ACCEPTANCE TEST (FAT) Project : CO O2 Analyzer for Coal Mill, Raw Mill

  งาน FACTORY ACCEPTANCE TEST (FAT) Project : CO O2 Analyzer for Coal Mill, Raw Mill [#Solutions]เก็บภาพบรรยากาศงาน FACTORY ACCEPTANCE TEST (FAT) AT PICO WORKSHOP >Project : CO O2 Analyzer for …

งาน FACTORY ACCEPTANCE TEST (FAT) Project : CO O2 Analyzer for Coal Mill, Raw Millอ่านเพิ่มเติม

งานการประชุมวิชาการระดับชาติด้านคุณภาพอากาศ ครั้งที่ 1 “National Conference on Air Quality in Thailand :PM2.5”

  งานการประชุมวิชาการระดับชาติด้านคุณภาพอากาศ ครั้งที่ 1 “National Conference on Air Quality in Thailand :PM2.5” [#Booth] PICO ร่วมออกบูธ​ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติด้านคุณภาพอากาศ ครั้งที่ 1 “National Conference on Air Quality in Thailand :PM2.5” จัดโดย ศูนย์เครือข่ายการจัดการคุณภาพอากาศประเทศไทย ณ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส กรุงเทพฯ …

งานการประชุมวิชาการระดับชาติด้านคุณภาพอากาศ ครั้งที่ 1 “National Conference on Air Quality in Thailand :PM2.5”อ่านเพิ่มเติม

งานโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเก็บตัวอย่างและตรวจสอบกลิ่นจากโรงงาน

งานโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเก็บตัวอย่างและตรวจสอบกลิ่นจากโรงงาน [#Booth] PICO ร่วมออกบูธในงานโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเก็บตัวอย่างและตรวจสอบกลิ่นจากโรงงาน จัดโดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม ณ ห้องประชุมกรมโรงงานอุตสาหกรรม กรุงเทพฯ โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้ความรู้ และเตรียมความพร้อมให้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจวัดกำกับดูแลโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจวัดวิเคราะห์สารมลพิษ และผู้เกี่ยวข้องให้สามารถเก็บตัวอย่างและการตรวจวัดกลิ่นได้อย่างถูกต้อง #โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเก็บตัวอย่างและตรวจสอบกลิ่นจากโรงงาน #กรมโรงงานอุตสาหกรรม #เครื่องตรวจวัดความเข้มข้นกลิ่นด้วยการดมจมูกมนุษย์ #เครื่องวัดกลิ่น #NASAL RANGER #THERMO SCIENFIFIC #CHROMATOTEC #OlFASENSE #PICO #QSHE #TrustPICO’s Solutions #Quality Safety Health and Environment Bussiness Unit

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,บริษัท เพทโทร-อินสตรูเมนท์ จำกัด และ บริษัท อาร์พีซีจีกรุ๊บ จำกัด (มหาชน) ร่วมหารือความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,บริษัท เพทโทร-อินสตรูเมนท์ จำกัด และ บริษัท อาร์พีซีจีกรุ๊บ จำกัด (มหาชน) ร่วมหารือความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนา วันที่ 17 มกราคม 2563 ศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ: รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ, รศ.ดร.วิทยา อมรกิจบำรุง: รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรมวัสดุนาโนเพื่อพลังงาน, ผศ.ดร. นงลักษณ์ มีทอง: หัวหน้าโครงการโรงงานต้นฉบับแบตเตอรี่ฯ และ คุณพรรณรวี กบิลพัฒน์: นักวิชาการทรัพย์สินทางปัญญา จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เข้าร่วมหารือความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาร่วมกัน …

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,บริษัท เพทโทร-อินสตรูเมนท์ จำกัด และ บริษัท อาร์พีซีจีกรุ๊บ จำกัด (มหาชน) ร่วมหารือความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาอ่านเพิ่มเติม

Business partner จากประเทศพม่า เข้าเยี่ยมชมพร้อมร่วม workshop meeting

Business partner จากประเทศพม่า เข้าเยี่ยมชมพร้อมร่วม workshop meeting [#Solutions] Business partner จากประเทศพม่า เข้าเยี่ยมชมพร้อมร่วม workshop meeting สินค้าในกลุ่ม Instrument BU & QSHE BU ของ PICO ทั้งนี้ทางทีมงานได้เตรียมชุด demo พร้อมอธิบายวิธีการใช้งานให้กับผู้เยี่ยมชม #Rosemount Radar Tank Gauging #FCI mass flow meter …

Business partner จากประเทศพม่า เข้าเยี่ยมชมพร้อมร่วม workshop meetingอ่านเพิ่มเติม

งาน Factory Acceptance Test (FAT) CO,O2 Gas Analyzer

งาน Factory Acceptance Test (FAT) CO,O2 Gas Analyzer [#Solutions] เก็บภาพบรรยากาศภาพบรรยากาศงาน Factory Acceptance Test (FAT) CO,O2 Gas Analyzer for Chang Raek Biopower Company Limited กับ Thungsung Green company Limited.#Chang Raek Biopower Company …

งาน Factory Acceptance Test (FAT) CO,O2 Gas Analyzerอ่านเพิ่มเติม

อบรมหลักสูตรบริหารกำลังคนอย่างมีประสิทธิภาพ

[#SocialNews] PICO ได้จัดอบรมเพื่อเป็นการพัฒนา ผู้บริหาร อย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จัดอบรมหลักสูตรบริหารกำลังคนอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีทั้งความรู้ และฝึกปฏิบัติฯ เพื่อนำไปบริหารทีม ให้ขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมาย #หลักสูตรบริหารกำลังคนอย่างมีประสิทธิภาพ #PICO #Trust PICO’s Solutions

Educational institutions Support Program

Educational institutions Support Program [#Solutions] “Educational institutions Support Program between Rockwell Automation / Sonic Automation & Petro-Instruments (PICO) and Automation Engineering Program, Faculty of Engineering, KMITL” #PICO #Trust PICO’s Solutions #RockwellAutomation #SonicAutomation #KMITL #AUTOMATION #วิศวกรรมอัตโนมัติ #AllenBradley #FTViewSE #Studio5000

Videoconference as to practice social distancing.

  Videoconference as to practice social distancing. [#SocialNews] Petro-Instruments Corp., Ltd. hold the 1st quarter meeting under Covid-19 spreading situation by Videoconference as to practice social distancing. The managers meeting …

Videoconference as to practice social distancing.อ่านเพิ่มเติม

บริษัท เพทโทร-อินสตรูเมนท์ จำกัด ร่วมกับ โรงไฟฟ้ากระบี่ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์

บริษัท เพทโทร-อินสตรูเมนท์ จำกัด ร่วมกับ โรงไฟฟ้ากระบี่ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ [#SocialNews] บริษัท เพทโทร-อินสตรูเมนท์ จำกัด ร่วมกับ โรงไฟฟ้ากระบี่ (แผนกบำรุงรักษาไฟฟ้าและอุปกรณ์ควบคุม) ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ ทั้งหมอและพยาบาล ด้วยการบริจาค กล่องอะคริลิกใส ป้องกันเชื้อโรค เกราะคุ้มภัย COVID-19 มอบให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

งาน FACTORY ACCEPTANCE TEST (FAT) Installation Opacity and Dust monitoring system project

  งาน FACTORY ACCEPTANCE TEST (FAT) Installation Opacity and Dust monitoring system project        [#Solutions] ภาพบรรยากาศงาน FACTORY ACCEPTANCE TEST (FAT) Installation Opacity and Dust monitoring system project Customer …

งาน FACTORY ACCEPTANCE TEST (FAT) Installation Opacity and Dust monitoring system projectอ่านเพิ่มเติม

ภาพบรรยากาศตรวจรับและส่งมอบเครื่องเก็บตัวอย่างฝุ่นขนาด 10 ไมครอน ในบรรยากาศชนิดปริมาตรสูง

ภาพบรรยากาศตรวจรับและส่งมอบเครื่องเก็บตัวอย่างฝุ่นขนาด 10 ไมครอน ในบรรยากาศชนิดปริมาตรสูง [#Solutions] เก็บภาพบรรยากาศตรวจรับและส่งมอบเครื่องเก็บตัวอย่างฝุ่นขนาด 10 ไมครอน ในบรรยากาศชนิดปริมาตรสูง(High volume air sampler)ให้กับเจ้าหน้าที่ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 จังหวัดนครปฐม #สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่5 #เครื่องเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองในบรรยากาศ #High volume air sampler #Hivol #pm10 #PICO #QSHE #TrustPICO’s Solutions #Quality Safety Health and Environment Bussiness Unit

อาสาสร้างสุขเล็กๆ ให้น้องๆ ได้อิ่มท้อง 1 มื้อ ในวาระครบรอบ 41 ปี

  อาสาสร้างสุขเล็กๆ ให้น้องๆ ได้อิ่มท้อง 1 มื้อ ในวาระครบรอบ 41 ปี บริษัท เพทโทร-อินสตรูเมนท์ จำกัด อาสาสร้างสุขเล็กๆ ให้น้องๆ ได้อิ่มท้อง 1 มื้อ ในวาระครบรอบ 41 ปี ของ การก่อตั้งบริษัท เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายมื้ออาหาร …

อาสาสร้างสุขเล็กๆ ให้น้องๆ ได้อิ่มท้อง 1 มื้อ ในวาระครบรอบ 41 ปีอ่านเพิ่มเติม