หมวดหมู่: การวิเคราะห์คุณภาพอากาศ

เครื่องวัดคุณภาพอากาศ (Air Quality Analysis)

เครื่องวัดคุณภาพอากาศในปัจจุบันถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่จำเป็น เนื่องจากปัญหามลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้น อย่างก๊าซโอโซน (O3) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ซึ่งเป็นก๊าซที่ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่มีรส ถือได้ว่าเป็นมลพิษทางอากาศที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและร่างกาย

PICO ผู้นำในเรื่องเครื่องวัดคุณภาพอากาศ ตัวช่วยหลักในการวัดระดับมลพิษทางอากาศทั่วไป เหมาะสำหรับการวัดค่าดัชนีของคุณภาพอากาศ และนอกจากนี้ PICO ยังได้รับการการันตีในเรื่องของคุณภาพที่ได้มาตรฐานมีความโดดเด่นในเรื่องของการผลิตเครื่องวัดคุณภาพอากาศ ราคาพิเศษ ติดต่อ Petro-Instruments Corp., Ltd.ได้ที่เบอร์ 081-721-9560 หรือ E-mail : suthathean@pico.co.th

แสดงทั้งหมด 26 ผลลัพท์

เครื่องวัดคุณภาพอากาศคืออะไร?

เครื่องวัดคุณภาพอากาศ
เครื่องวัดคุณภาพอากาศเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดระดับมลพิษทางอากาศโดยทั่วไป ซึ่งตัวเครื่องตรวจสอบมลพิษทางอากาศสามารถติดตั้งได้ทั้งในอาคาร (Indoor) และกลางแจ้ง (Outdoor) หรือสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศทั่วทั้งประเทศไทยก็มีการติดตั้งเครื่องมือวัดคุณภาพอากาศเพื่อแจ้งเตือนเกี่ยวกับสภาวะอากาศที่อาจะเป็นอันตรายต่อการใช้ชีวิตประจำวัน

เครื่องวัดคุณภาพอากาศวัดค่าอะไรได้บ้าง

เครื่องวัดคุณภาพอากาศจาก PICO มีการแสดงค่าดัชนีของก๊าซต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบกับร่างกายและการดำเนินชีวิตของผู้คน ดังนี้
 • มลพิษต่าง ๆ ที่เกิดจากการเผาไหม้ทั้งต่างๆ ที่เกิดขึ้วัดได้จากเครื่อวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้ โดยมีมาตรฐานคุณภาพอากาศสูงสุดที่กำหนดในระยะเวลา 24 ชั่วโมงอยู่ที่ 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • ก๊าซโอโซน (O3) ในการใช้เครื่องวัดคุณภาพอากาศมาตรฐานค่าเฉลี่ยระยะสั้น 1 ชั่วโมง โดยมีมาตรฐานคุณภาพอากาศสูงสุดที่กำหนด 100 ppb หากวัดค่าเฉลี่ยความเข้มข้น 8 ชั่วโมง มาตรฐานคุณภาพอากาศสูงสุดที่กำหนดจะต้องไม่เกิน 70 ppb ไม่เช่นนั้นอาจจะส่งผลเสียต่อสุขภาพ
 • ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ค่าเฉลี่ยระยะสั้น 1 ชั่วโมง ตามมาตรฐานคุณภาพอากาศสูงสุดต้องไม่เกิน 30 ppm มาตรฐานคุณภาพอากาศเฉลี่ยในระยะเวลา 8 ชั่วโมงสูงสุดที่กำหนดจะต้องไม่เกิน 9 ppm
 • เครื่องวัดก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) มีมาตรฐานคุณภาพอากาศสูงสุดที่กำหนดเฉลี่ยในระยะเวลา 1 ชั่วโมง จะต้องไม่เกิน 170 ppb
 • ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) มีมาตรฐานคุณภาพอากาศสูงสุดที่กำหนดในระยะเวลา 1 ชั่วโมงอยู่ที่ 300 ppb ค่าเฉลี่ยความเข้มข้นในเวลา 24 ชั่วโมงไม่เกิน 120 ppb หากวัดคุณภาพของอากาศเกินกว่าค่าเฉลี่ยที่กำหนดควรดูแลสุขภาพและงดการทำกิจกรรมกลางแจ้ง

ประโยชน์ของเครื่องวัดคุณภาพอากาศ

เครื่องวัดคุณภาพอากาศนอกจากเป็นตัวช่วยเรื่องสุขภาพที่ดีและคุณภาพในการใช้ชีวิตแล้วยังมีประโยชน์อื่น ๆ อีกดังนี้
 1. การใช้เครื่องวัดคุณภาพอากาศเพื่อวิเคราะห์มาตรฐานและคุณภาพของอากาศ
 2. เครื่องวัดค่าอากาศสำหรับการวัดระดับมลพิษทางอากาศทั่วไป ช่วยปรับปรุงคุณภาพอากาศ
 3. ช่วยสนับสนุนนโยบายการตรวจวัดมลพิษทางอากาศ(CEMS)จากปล่องจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

เครื่องวัดคุณภาพอากาศราคาพิศษจาก PICO

เครื่องวัดคุณภาพอากาศ PICO เป็นตัววัดคุณภาพอากาศและควบคุมมาตรฐานของอากาศภายในอากาศ และกลางแจ้งให้มาตรฐานและคุณภาพในการดำเนินชีวิตท่ามกลางปัญหาที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ PICO คือตัวช่วยในการดูแลด้วยคุณภาพและมาตรฐานในการผลิตเครื่องวัดคุณภาพอากาศที่มีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์ของการใช้งานที่สามารถเลือกใช้งานได้อย่างเหมาะสม ในราคาที่สมเหตุสมผลในการให้บริการ บริษัท เพทโทร-อินสตรูเมนท์ จำกัด ยินได้ให้บริการเครื่องวัดคุณภาพอากาศ โดยสามารถติดต่อได้ทุกวันทำการ ตั้งแต่วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08:30-17:30 น.
 • เลขที่ 7/409 ซอยวิภาวดีรังสิต 36 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย
 • เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 081-721-9560, 02-939-5711 ต่อ 350
 • E-mail: suthathean@pico.co.th, qshe@pico.co.th
 • Line: @pico
หรือสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม จาก Catalog เครื่องวัดคุณภาพอากาศ ของทาง PICO เพื่อเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจ แคตตาล็อกสินค้าเครื่องวัดคุณภาพอากาศ ให้ PICO ดูแลคุณ