กลุ่มธุรกิจ

กระบวนการวิเคราะห์


เชี่ยวชาญด้านอุปกรณ์วิเคราะห์ที่ใช้ในกระบวนการผลิตที่ใช้ในการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์และรับรองว่าเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดในทุกขั้นตอนการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

เทคโนโลยีประสิทธิภาพการเผาไหม้

เทคโนโลยีที่ใช้ประสิทธิภาพการเผาไหม้ ระบบควบคุม และระบบ CEM (การติดตามการปล่อยมลพิษอย่างต่อเนื่อง) ในระดับสูง เพื่อสร้างระดับประสิทธิภาพที่สูงขึ้น ลดต้นทุนการดำเนินงาน และควบคุมและลดระดับมลพิษตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม

คุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม


เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ส่งเสริมความปลอดภัย มาตรฐานอาชีวอนามัยที่ดี และคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรม เรารับประกันว่าบริการทั้งหมดของเราเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ส่งเสริมความน่าเชื่อถือโดยการติดตามผล ควบคุมระดับมลพิษ และรับประกันการปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน

ผลิตภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์


เครื่องมือและอุปกรณ์วิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการและการวัดผล ซึ่งทั้งสองอย่างนี้สามารถส่งเสริมความแม่นยำและความเที่ยงตรงในกระบวนการทางอุตสาหกรรมและการผลิต สิ่งเหล่านี้อาจรวมถึงเครื่องมือที่ใช้สำหรับการวิเคราะห์คุณภาพหรือผลิตภัณฑ์ เครื่องมือวัดคุณภาพน้ำสำหรับห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์สำหรับงานภาคสนามและกระบวนการผลิต และอุปกรณ์เฉพาะทางสำหรับห้องปฏิบัติการรังสีและเทคโนโลยีนิวเคลียร์

เครื่องมือวัด


อุปกรณ์ตรวจวัดสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อให้มั่นใจในความถูกต้องแม่นยำเหมาะสมกับกระบวนการผลิตและตรงตามความต้องการของลูกค้า นอกจากนี้เรายังสามารถจัดให้มีการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเป็นระยะสำหรับอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของคุณ

ระบบควบคุมอัตโนมัติ


การออกแบบ ติดตั้ง และงานวิศวกรรมระบบควบคุมอัตโนมัติโดยใช้โซลูชั่นที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดยใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ได้มาตรฐาน ทันสมัย คุณภาพสูง

 
 

การซื้อขาย


ให้บริการจัดซื้อและจัดเก็บอะไหล่และวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับอุตสาหกรรมทุกประเภทตามความต้องการของลูกค้า หน่วยการค้าของเรานำเสนอโซลูชั่นที่รวดเร็วในการค้นหาผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ จากผู้ผลิตและผู้ขายต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ