หมวดหมู่: กลุ่มเครื่องวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้

เครื่องวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้ (Flue Gas Analyzer)

การเผาไหม้เป็นกระบวนการที่นำมาใช้ประโยชน์อย่างหลากหลาย อย่างเช่นการเผาไหม้เพื่อสร้างเชื้อเพลิง แต่การใช้การเผาไหม้จำเป็นต้องมีการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด ต้องมีระบบในการกำกับ ตรวจสอบตลอดเวลา โดยการใช้เครื่องวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้หรือ Flue Gas Analyzer ซึ่งใช้สำหรับวัดวิเคราะห์ก๊าซที่เกิดจากการเผาไหม้ ว่า ยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ ไม่ส่งผลอันตรายต่อชีวิตหรือสิ่งแวดล้อม

ดังนั้น เครื่องวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้จึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก จะต้องซื้อจากบริษัทชั้นนำอย่าง PICO เพื่อให้ได้เครื่องวัดการเผาไหม้ที่มีมาตรฐาน สามารถวัดผลได้อย่างเรียลไทม์ ช่วยลดโอกาสเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุไฟไหม้ต่าง ๆ  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ marketing@pico.co.th

 

Showing 1–45 of 70 results

เครื่องวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้ (Flue Gas Analyzer) คืออะไร?

เครื่อวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้

เครื่องวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้หรือ Flue Gas Analyzer เป็นอุปกรณ์สำหรับใช้ในการวัดวิเคราะห์ประสิทธิภาพของกระบวนการเผาไหม้ในระบบที่ใช้เชื้อเพลิง เพื่อผลิตความร้อนหรือพลังงานในอุตสาหกรรมหรือที่ต้องการการเผาไหม้ โดยเครื่องวัดการเผาไหม้นี้ มักถูกนำมาใช้วัดการเผาไหม้ของเครื่องยนต์เบนซินหรือดีเซล เช่น รถยนต์ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ระบบเผาไหม้ของโรงงาน เป็นต้น โดย Flue Gas Analyzer สามารถวัดและบันทึกข้อมูลเกี่ยวข้องกับการเผาไหม้ได้ เช่น ปริมาณของก๊าซ ส่วนผสมในก๊าซ อุณหภูมิของแก๊สเสีย ค่า pH ค่าการนำไฟฟ้าของสารเคมีที่อยู่ในก๊าซ เป็นต้น กล่าวได้ว่า เครื่องวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้สามารถระบุข้อมูลต่าง ๆ ของก๊าซที่เกิดจากการเผาไหม้ได้อย่างละเอียด เพื่อให้ผู้ใช้งานนำไปปรับแต่งกระบวนการเผาไหม้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ลดการปล่อยก๊าซเสียออกไปในบรรยากาศ ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ เครื่องวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้ยังตรวจสอบคุณภาพอากาศในสถานที่ที่มีการเผาไหม้ได้ เช่น
 • ค่าออกซิเจน (O2) เพื่อวัดปริมาณของออกซิเจน เพราะค่า O2 มีผลต่อประสิทธิภาพการเผาไหม้ เมื่อควบคุมระดับออกซิเจน อันตรายจากการเผาไหม้ก็จะลดน้อยลง
 • คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ด้วย CO เป็นก๊าซพิษ อันตรายต่อสุขภาพ จึงต้องควบคุม ลดการปล่อย CO ออกมาในบรรยากาศ
 • ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NOx) เป็นก๊าซที่เกิดจากกระบวนการเผาไหม้
 • ก๊าซ SO2 ซึ่งส่งผลกระทบต่อมลพิษในอากาศ จึงต้องควบคุมการปล่อย NOx ตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม
 • ค่า pH ของก๊าซที่เกิดจากการเผาไหม้ เพื่อตรวจสอบความเป็นกรดหรือเบส
 • อุณหภูมิ (Temperature) เพื่อควบคุมกระบวนการเผาไหม้ให้มีประสิทธิภาพ
 • ค่าการนำไฟฟ้าของสารเคมีที่อยู่ในก๊าซ
เพื่อควบคุมก๊าซพิษ มลพิษ เพิ่มความปลอดภัยในสถานที่ต่างๆ ดังนั้น Flue Gas Analyzer จึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการจัดการและควบคุมกระบวนการเผาไหม้ในอุตสาหกรรมที่มีการใช้เชื้อเพลิง เพื่อผลิตพลังงานหรือควบคุมการปล่อยก๊าซพิษเข้าสู่บรรยากาศ

เครื่องวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้ช่วยอะไรบ้าง?

ประโยชน์ของเครื่องวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้

เครื่องวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้มีประโยชน์ ได้แก่
 • ช่วยเรื่อง CEMs (Continuous Emission Monitoring System) หรือตรวจวัดมลพิษทางอากาศจากปล่องโรงงานแบบต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการปล่อยมลพิษที่เกินค่ามาตรฐานจากโรงงาน
 • Flue Gas Analyzer สามารถทำการวัดค่าต่าง ๆ ได้แบบเรียลไทม์ (Real-time Measurement) ทำให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ในทันที
 • เครื่องวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้มีความแม่นยำในการวัดค่าต่าง ๆ ช่วยให้ผู้ใช้มีความมั่นใจในข้อมูล สามารถนำไปวิเคราะห์ค่าได้อย่างแม่นยำ
 • เครื่องวัดการเผาไหม้สามารถวัดกระบวนการเผาไหม้ได้หลายค่า เช่น ออกซิเจน (O2), คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO), ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NOx) เป็นต้น เพื่อใช้สำหรับควบคุมก๊าซพิษได้อย่างเหมาะสม
 • Flue Gas Analyzer มีระบบบันทึกข้อมูลประสิทธิภาพการเผาไหม้ในรูปแบบที่สามารถใช้งานได้อย่างรวดเร็วและสะดวก
 • เครื่องวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้สามารถใช้ควบคุม ปรับค่ากระบวนการเผาไหม้ได้ พร้อมทั้งตรวจสอบปริมาณมลพิษให้อยู่ภายใต้เกณฑ์ข้อกำหนดของกฎหมายสิ่งแวดล้อม

เครื่องวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้ราคาพิเศษจาก PICO

การเลือกซื้อเครื่องวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้ควรเลือกซื้อจากบริษัทที่เป็นตัวแทน หรือมั่นใจได้เท่านั้น เพื่อให้ได้เครื่องวัดการเผาไหม้ที่ได้มาตรฐานอย่างบริษัท เพทโทร-อินสตรูเมนท์ จำกัด หรือ PICO ซึ่งเป็นบริษัทจำหน่ายเกี่ยวกับเครื่องมือตรวจวัดและควบคุมเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม มานานกว่า 36 ปี PICO จึงให้ความมั่นใจได้ว่า ลูกค้าจะได้รับเครื่องวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้ที่มีมาตรฐาน สามารถรับคำปรึกษาจากทีมงานมากประสบการณ์ โดยพร้อมให้บริการตั้งแต่การออกแบบ ติดตั้ง และทดสอบระบบอย่างครบวงจร มีความโปร่งใสในการดำเนินการ ลูกค้าสามารถสอบถามได้ตลอดกระบวนการ 24 ชั่วโมง ทำให้มีลูกค้าเชื่อใจและไว้วางใจมากมาย ทั้งจากภายในและต่างประเทศ หากลูกค้าท่านใดสนใจ ไม่ว่าจะเป็นการเข้ารับคำปรึกษา ฝึกอบรมผู้ใช้งาน ใช้บริการออกแบบ อัพเกรดระบบ ซ่อมบำรุง หรือดูแลรักษาระบบ ก็สามารถติดต่อได้ที่ บริษัท เพทโทร-อินสตรูเมนท์ จำกัด ทุกวันทำการ ตั้งแต่วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08:30-17:30 น. ได้ที่ช่องทาง ต่อไปนี้
 • เบอร์โทรศัพท์ 02 939-5711, 02 513-2333 หรือ 02 939-4207-8
 • E-mail: marketing@pico.co.th
 • Line: @pico
หรือลูกค้าสามารถเข้าชม Catalog เครื่องวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้หรือสินค้าอื่น ๆ ของทาง PICO ประกอบการตัดสินใจได้ที่ Catalog สินค้ากลุ่มเครื่องมือวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้