หมวดหมู่: เครื่องวัดความชื้น

เครื่องวัดความชื้น


เครื่องวัดความชื้น หรือ moisture meter คือ เครื่องตรวจวัดความชื้นหรือระดับปริมาณน้ำ (H2O) ในวัสดุที่ต้องการ ซึ่งเครื่องวัดความชื้นของ PICO สามารถนำไปใช้งานได้กับอุตสาหกรรมที่ต้องการควบคุมคุณภาพของสินค้า หรือผลิตภัณฑ์ให้มีค่าความชื้นที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากที่สุด ป้องกันการเสียหายของวัสดุจากค่าความชื้นที่มากหรือน้อยจนเกินไป สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์ 02-9395711, 02-5132333, 02-9394207-8 อีเมล marketing@pico.co.th หรือ แอดไลน์ @pico

แสดงทั้งหมด 11 ผลลัพท์

ประโยชน์ของเครื่องวัดความชื้นต่ออุตสาหกรรม


ประโยชน์ของเครื่องวัดความชื้น นอกจากเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศแล้วยังมีประโยชน์ต่ออุตสาหกรรม โดยส่วนมากแล้วจะใช้สำหรับการควบคุมคุณภาพของวัสดุในกระบวนการต่างๆ หรือผลิตภัณฑ์ที่มีความอ่อนไหวต่อค่าความชื้น และจำเป็นที่จะต้องควบคุมระดับความชื้น

ตัวอย่างประโยชน์ของเครื่องวัดความชื้น ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น

  • อุตสาหกรรมการเกษตร 

หากสภาพของดินที่ใช้ปลูกพืชมีระดับความชื้นที่เหมาะสม ก็จะสามารถเพิ่มปริมาณและคุณภาพให้กับผลผลิตได้เป็นอย่างดี เครื่องวัดความชื้นในดินจึงมีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมการเกษตรเป็นอย่างมาก

  • อุตสาหกรรมการก่อสร้าง

การใช้งานวัสดุก่อสร้าง จำเป็นที่จะต้องคำนึงถึงระดับความชื้นเป็นสำคัญ เพราะหากบางวัสดุมีความชื้นมากหรือน้อยเกินไป อาจทำให้โครงสร้างอาคารเกิดความเสียหายได้ โดยเฉพาะวัสดุประเภทไม้และคอนกรีต

  • อุตสาหกรรมอาหาร

ความชื้นเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญที่สุดสำหรับการควบคุมคุณภาพและระยะเวลาการจัดเก็บ (shelf life) ของผลิตภัณฑ์อาหาร นอกจากนี้อาหารบางชนิดหากมีระดับความชื้นที่น้อยเกินไปก็อาจจะทำให้อาหารมีความแห้งจนเกินไป

  • อุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติ

อุตสาหกรรมเกี่ยวกับก๊าซธรรมชาติ จำเป็นต้องใช้เครื่องวัดความชื้นเพื่อควบคุมคุณภาพก๊าซในทุกกระบวนการ ตั้งแต่การผลิต การจัดเก็บ ไปจนถึงการขนส่ง ยกตัวอย่างรุ่นเครื่องตรวจวัดความชื้น J22 TDLAS Gas Analyzer ที่เหมาะสำหรับการตรวจวัดความชื้นในก๊าซ

ทั้งนี้ โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ที่วัดความชื้นในการควบคุมคุณภาพการผลิต ควรเลือกใช้อุปกรณ์วัดความชื้นที่เหมาะสมกับการใช้งานแต่ละประเภท สามารถติดตั้งและดูแลรักษาง่าย สามารถวัดค่าความชื้นได้อย่างแม่นยำ


ประเภทของความชื้น


เครื่องวัดความชื้นในปัจจุบันสามารถทำความเข้าใจกับค่าความชื้น หรือปริมาณน้ำในอากาศและวัสดุต่างๆ ได้ผ่านการวัดค่าความชื้นประเภทต่างๆ ดังนี้

  • Moisture

คือค่าเปอร์เซ็นต์ความชื้นหรือปริมาณน้ำในวัสดุ (Moisture Content - MC) เป็นหน่วยวัดค่าความชื้นที่สำคัญสำหรับหลายอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นวัสดุก่อสร้าง ผลิตภัณฑ์อาหารและยา ที่ความชื้นส่งผลต่อคุณภาพและการใช้งานของสินค้า โดยสามารถใช้เครื่อง Moisture Meter ในการวัดค่า MC ได้

  • Humidity

คือค่าความชื้นในอากาศหรือระดับปริมาณน้ำที่อยู่ในสถานะของก๊าซ โดยการวัดค่าความชื้นในลักษณะนี้ส่วนมากจะใช้ในเชิงอุตุนิยมวิทยา หรืออุตสาหกรรมต่างๆ ที่ความชื้นในอากาศเป็นปัจจัยสำคัญในกระบวนการผลิต หน่วยที่ใช้วัดความชื้นในอากาศได้คือ ค่าความชื้นสัมพัทธ์ (Relative Humidity - RH) ซึ่งใช้ระบุค่าเปอเซ็นต์ของน้ำในอากาศต่อปริมาณน้ำสูงสุดที่อากาศสามารถกักเก็บน้ำได้

  • Dew Point (จุดน้ำค้าง)

คือค่าอุณหภูมิที่ต่ำที่สุดที่สามารถจะเป็นได้ เพื่อให้อากาศมีระดับความชื้นสัมพัทธ์อยู่ที่ 100% (ในระดับความดันอากาศคงที่) โดยหากอุณหภูมิลดต่ำลงกว่าจุดน้ำค้างนี้ ความชื้นหรืออนุภาคไอน้ำจะเกิดการควบแน่นออกมาในรูปแบบของเหลวนั่นเอง 


เครื่องวัดความชื้นราคาพิเศษจาก Pico


PICO จำหน่ายเครื่องวัดความชื้นราคาพิเศษ หลากหลายรุ่นเพื่อตอบโจทย์การควบคุมคุณภาพการผลิตของอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Catalog สินค้ากลุ่มวิเคราะห์กระบวนการผลิต

PICO ภูมิใจนำเสนอ เครื่องวัดความชื้นรุ่น J22 TDLAS Gas Analyzer ที่มาพร้อมเทคโนโลยี TDLAS ซึ่งสามารถตรวจวัดความชื้นในกระแสก๊าซได้อย่างแม่นยำและเรียลไทม์ มีระบบความปลอดภัยที่รัดกุม ป้องกันการระเบิดและการปนเปื้อน ดูแลรักษาและติดตั้งง่าย เหมาะสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติโดยเฉพาะ 

หากสนใจผลิตภัณฑ์เครื่องตรวจวัดความชื้น หรือผลิตภัณฑ์สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมคุณภาพดีจาก PICO สามารถติดต่อได้ทางอีเมล marketing@pico.co.th, แอดไลน์ @pico, หรือโทรศัพท์ 02-9395711, 02-5132333, 02-9394207-8