หมวดหมู่: ระบบอุตุนิยมวิทยา

เครื่องวัดสภาพอากาศ


Weather Station เป็นเครื่องตรวจสภาพอากาศใช้ศึกษาอุณหภูมิ วิเคราะห์ฝน ความชื้น ความเร็วลมอากาศในพื้นที่นั้น ๆ เครื่องวัดสภาพอากาศถูกนำมาใช้งานด้านอุตุนิยมวิทยาเพื่อคาดการณ์สภาพอากาศล่วงหน้าสามารถช่วยวางแผนเส้นทางการบิน งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเฉพาะด้านหรือติดตั้งเพื่อตรวจสภาพอากาศตามที่อยู่อาศัย, โรงเรียน, โรงพยาบาล, ฟาร์มเกษตรอัจฉริยะเป็นต้น สำหรับใครที่สนใจเครื่องวัดสภาพอากาศมาเลือกรับชม หากสนใจ ติดต่อได้ที่ เบอร์โทร : +662 939-5711, +662 939-4207-8, +662 513-2333

แสดงทั้งหมด 7 ผลลัพท์

เครื่องวัดสภาพอากาศมีอะไรบ้าง?


เครื่องวัดสภาพอากาศ

 • Net Radiometer (เรดิโอมิเตอร์) ใช้หลักการวัดด้วยเซนเซอร์สองตัว เครื่องจะสามารถคำนวณค่าความแตกต่างระหว่างรังสีดวงอาทิตย์ได้โดยตรง มีฟังก์ชันการควบคุมประมวลผลข้อมูลล่วงหน้าอย่างแม่นยำ มีเสถียรภาพในระยะยาวและความน่าเชื่อถือของข้อมูลสูง
 • Pyranometer (ไพราโนมิเตอร์) เครื่องวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้มีเซนเซอร์อัจฉริยะวัดความร้อนตามสัดส่วนการแผ่รังสีแสงอาทิตย์ได้ทั่วโลกรับประกันคุณลักษณะการวัดในทุกสภาวะแวดล้อม
 • Rain Guage (เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน) นักอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยานิยมใช้เพื่อวิเคราะห์ฝน พยากรณ์อากาศ สามารถบันทึกข้อมูลปริมาณน้ำฝนได้ 24 ชั่วโมงหรือมากกว่านั้น
 • Barometic Pressure (เครื่องวัดความดันบรรยากาศ) เครื่องจะวัดความดันอากาศจากทุกทิศทาง แรงดันจะผลักน้ำหรือปรอทที่อยู่ในหน้าปัดเครื่องทำให้มองระดับน้ำและอ่านค่าได้ ซึ่งจะทำให้คาดการณ์สภาพอากาศได้ในภาคอุตสาหกรรมอาหาร
 • Relative Humidity (เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์) เป็นเครื่องตัววัดความชื้นที่หาค่าอัตราส่วนของความชื้นสัมพัทธ์เป็นเปอร์เซ็นต์ จะสามารถคาดการณ์ล่วงหน้าว่าฝนจะตกเมื่อไรได้ ใช้ในอุตสาหกรรมงานไม้หรือเป็นเครื่องมืออุตุนิยมวิทยาและวัดความชื้นเพื่อติดตั้งคอนกรีต
 • Ultrasonic Wind Speed and Wind Direction (เครื่องวัดความเร็วลมล้ำเสียง) เซนเซอร์ตรวจวัดแบบคลื่นอัลตราโซนิก มีความแม่นยำสูงสามารถวัดคลื่นเสียงพร้อมกันได้ 6 อย่างขึ้นอยู่กับคลื่นเสียงที่ได้รับอิทธิพลจากอากาศโดยรอบ ใช้วัดความเร็วลมและบันทึกข้อมูลลงเครื่องพารามิเตอร์ได้
 • Wind Speed and Wind Direction (เครื่องวัดความเร็วลมและทิศทางลม) เป็นเครื่องมือตรวจวัดสภาพอากาศใช้ในงานอุตุนิยมวิทยา อากาศพลศาสตร์ นอกจากเป็นตัววัดสภาพอากาศและพยากรณ์อากาศแล้ว ยังนำไปใช้คำนวณออกแบบระบบต่างๆ ได้อีกด้วย เช่น ระบบพัดลมพ่นอากาศ, ระบบระบายอากาศในอุโมงค์, ระบบการนำทางอากาศและระบบปรับอากาศ

ประโยชน์ของเครื่องวัดสภาพอากาศ

 

 • ใช้ในสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศวิเคราะห์สภาพอากาศนักอุตุนิยมวิทยาจะอ่านค่าที่ตรวจวัดได้และระบุสภาพอากาศ ทำนายการเคลื่อนที่ของพายุ
 • ใช้นำเส้นทางบนเครื่องบิน เรือหรือผู้ที่ชื่นชอบกิจกรรมกลางแจ้ง
 • ประเมินทรัพยากรลม หาค่าทั้งความเร็วลมและทิศทางสำหรับประเมินพลังงานลมอากาศได้อย่างแม่นยำ
 • วางผังเมืองอุปกรณ์ตรวจวัดสภาพอากาศช่วยสถาปนิกและนักวางผังเมือง ออกแบบอาคาร บ้านเมือง ในการวางโครงสร้างเพื่อหาพื้นที่ระบายอากาศ ระบายความร้อน
 • คุณภาพอากาศภายในอาคารที่ดี ช่วยให้มั่นใจได้ถึงระบบระบายอากาศภายในอาคารเพื่อควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น ขจัดมลพิษเป็นผลดีต่อสุขภาพ
 • ใช้ในกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมการวัดการไหลของอากาศเพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานและรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์
 • ใช้ในงานวิจัยและการทดสอบก๊าซพิษในสิ่งแวดล้อมช่วยวิเคราะห์รูปแบบการไหลของอากาศได้อย่างแม่นยำ

เครื่องวัดสภาพอากาศราคาพิเศษจาก Pico

 

เครื่องวัดสภาพอากาศสามารถช่วยให้คุณวัดทิศทางลม ปริมาณน้ำฝนได้ นอกจากนี้ทาง PICO ก็ยังมีเครื่องตรวจ CEMS วัดปริมาณฝุ่นละอองในบรรยากาศ เครื่องมือตรวจวัดทางอุตุนิยมวิทยา ระบบตรวจวัดกลิ่นและอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยอีกหลายรูปแบบ สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อเพื่อสอบถามรายละเอียดของสินค้า ขอใบเสนอราคาได้ที่ 7/409 Soi Vibhavadi-Rangsit 36, Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand 

 • Email : maketing@pico.co.th
 • เบอร์โทร : +662 939-5711, +662 939-4207-8, +662 513-2333