Gas Detector คืออะไร ตรวจวัดแก๊สอย่างไร ช่วยอะไรได้บ้าง?

Gas Detector

ทั้งโรงงาน โรงพยาบาล หรือห้องปฏิบัติการต่าง ๆ จะต้องมีเครื่องมือที่ช่วยรักษาความปลอดภัย หรือตัวตรวจวัดต่าง ๆ อย่างตัวตรวจวัดปริมาณแก๊ส Gas Detector คือ เครื่องมือที่นำมาใช้เป็นเซนเซอร์เพื่อตรวจจับแก๊สต่าง ๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็น แก๊สออกซิเจน ก๊าซพิษ และ แก๊สไวไฟ เป็นต้น เพื่อควบคุมความปลอดภัยและอันตรายที่อาจเกิดจากแก๊สภายในโรงงาน โรงพยาบาล และสถานที่ต่าง ๆ ที่ต้องทำงานในที่อับอากาศ เนื่องจากการทำงานในที่อับอากาศมักจะเกิดอุบัติเหตุไม่ว่าจะเป็นบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต โดยมีสาเหตุส่วนใหญ่มาจากการขาดอากาศหายใจเป็นต้น ทำให้เครื่องวัดแก๊ส หรือ Gas Detector สำคัญอย่างมากในการตรวจวัดปริมาณแก๊สในสถานที่นั้น ๆ

สำหรับบทความนี้เราจะไปทำความรู้จักกับเครื่องวัดแก๊ส Gas Detector คืออะไร มีประโยชน์อย่างไรบ้าง หลักการทำงาน ประเภทของเครื่อง Gas Detector มีอะไรบ้าง พร้อมบอกแหล่งจำหน่ายเครื่อง Gas Detector ที่ได้ประสิทธิภาพมีที่ไหนบ้าง


สารบัญบทความ


Gas Detector หรือเครื่องตรวจจับแก๊สรั่วคืออะไร?

Gas Detector คือ อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่เปรียบเสมือนเซนเซอร์ตรวจวัดปริมาณแก๊สในพื้นที่ต่าง ๆ โดยเฉพาะพื้นที่โรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาล ห้องปฏิบัติการ หรือบริเวณที่มีปริมาณสารพิษ สารไวไฟ จนถึงก๊าซออกซิเจนที่ควรอยู่ในระดับที่เพียงพอ เป็นต้น โดยGas Detector คือ เครื่องมือที่จะช่วยเพิ่มความปลอดภัย และป้องกันอันตรายต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากปัญหาแก๊ส แก๊สพิษ หรือแก๊สรั่วได้

ซึ่งแก๊สจะมีด้วยกันหลายชนิด โดยคุณสามารถเลือก Gas Sensor ที่เป็นตัวตรวจวัด โดยเลือกเซนเซอร์ให้ตรงกับประเภทแก๊สที่คุณต้องการตรวจวัดได้ ซึ่งเครื่องตรวจจับแก๊สรั่วจะมีการตรวจวัดที่จำเพาะเจาะจงไปในแต่ละประเภทของแก๊ส เพื่อการตรวจวัดที่แม่นยำ และมีประสิทธิภาพมากขึ้นคุณควรเลือก Gas Detector ให้เหมาะสมกับการใช้งาน

นอกจากเครื่องตรวจจับแก๊สรั่วจะช่วยตรวจวัดปริมาณของแก๊สแล้ว อีกทั้งยังใช้เป็นเครื่องมือที่สามารถแจ้งเตือนผู้ปฏิบัติงานให้ได้รับรู้เมื่อเกิดแก๊สรั่วอีกด้วย ซึ่งประเภทของ Gas Detector จะมีหลายประเภทด้วยกัน โดยคุณสามารถเลือกใช้งานให้เหมาะสมกับงานของคุณได้ ซึ่งก็จะมีทั้งการแสดงผลแบบดิจิตอล ตัวเลข หรือไฟสัญลักษณ์ต่าง ๆ อีกทั้งยังมีเครื่อง Gas Detector แบบเคลื่อนที่ที่สามารถใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

>>อ่านเพิ่มเติม Gas Chromatography คืออะไร?


ประโยชน์ของ Gas Chromatography คือ?

เมื่อคุณได้รู้จักกับ Gas Detector คืออะไร และจากที่กล่าวไปแล้วข้างต้นว่าแก๊สที่ล่องลอยอยู่ในอากาศนั้นมีหลายประเภท ทำให้ Gas Detector (แก๊สดีเทคเตอร์) ก็จะต้องมีหลายประเภทด้วยกัน เพื่อการตรวจวัดแก๊สที่แม่นยำมากยิ่งขึ้น วันนี้เราได้รวมประโยชน์ของ  Gas Detector ว่าสามารถตรวจจับแก๊สในอากาศประเภทใดได้บ้าง ดังต่อไปนี้

 • Gas Detector คือเครื่องตัววัดแก๊สที่สามารถตรวจจับแก๊สออกซิเจน

Gas Detector สามารถตรวจจับแก๊สออกซิเจนได้ ซึ่งหากแก๊สออกซิเจนถูกแทนที่ด้วยแก๊สประเภทอื่น ๆ อาจทำให้แก๊สออกซิเจนลดลง จนอาจทำให้เกิดอันตรายกับผู้ปฏิบัติงานได้

 • Gas Detector คือเครื่องตัววัดแก๊สที่สามารถตรวจจับแก๊สไฮโดรเจน

Gas Detector สามารถตรวจจับแก๊สไฮโดรเจนได้ ซึ่งแก๊สไฮโดรเจนเป็นแก๊สที่ก่อให้เกิดการลุกไหม้ เป็นแก๊สไวไฟที่อาจทำให้เกิดการระเบิดได้ 

 • Gas Detector คือเครื่องตัววัดแก๊สที่สามารถตรวจจับแก๊สโพรเพนและมีเทน

Gas Detector สามารถตรวจจับแก๊สโพรเพนและมีเทนได้ ที่อาจทำให้เกิดการลุกไหม้ เป็นแก๊สประเภทเดียวกันกับแก๊สไฮโดรเจน 

 • Gas Detector คือเครื่องตัววัดแก๊สที่สามารถตรวจจับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์

Gas Detector สามารถตรวจจับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ได้ เป็นแก๊สที่สามารถเข้าไปแทนที่แก๊สออกซิเจนได้ โดยหากมีปริมาณที่เยอะจะทำให้เป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน 

 • Gas Detector คือเครื่องตัววัดแก๊สที่สามารถตรวจจับแก๊สโอโซน

Gas Detector สามารถตรวจจับแก๊สโอโซนได้ ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นแก๊สพิษ หากมีการรั่วไหลอาจทำให้เกิดอันตรายถึงชีวิตแก่ผู้ปฏิบัติงาน

>> อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักการ Mass Spectrometry คืออะไร?


Gas Detector มีกี่ประเภท?

Gas Detector คือเครื่องมือที่ใช้ตรวจวัดปริมาณแก๊สที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานได้ ซึ่งประเภทของเครื่อง Gas Detector ก็จะมีหลายประเภทด้วยกัน เพื่อรองรับการใช้งานให้เหมาะสมกับการตรวจวัดแก๊สประเภทต่าง ๆ โดย Gas Detector มีประเภทดังต่อไปนี้

Electrochemical Gas Sensors

Electrochemical Gas Detector

Electrochemical gas sensors เป็น Gas Detector คือเซนเซอร์ที่ใช้ในการตรวจจับแก๊ส โดย gas sensors  ประเภทนี้จะใช้หลักการการเปลี่ยนแปลงทางไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาเคมีของแก๊สที่ต้องการตรวจจับ ซึ่งจะมีการใช้สารเคมีที่สามารถตอบสนองต่อแก๊สที่ต้องการการตรวจจับได้ เมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมีแล้ว ก็จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางไฟฟ้า ที่เครื่องสามารถตรวจวัดได้

ยกตัวอย่างเครื่อง Gas Detector ประเภท Electrochemical gas sensors จากบริษัท PICO ได้แก่ โพลีตรอน 8100 EC เป็น Fixed Gas Detection หรือเครื่องตรวจวัดแก๊สที่สามารถตรวจวัดก๊าซพิษและออกซิเจนได้มากกว่า 100 ชนิด ให้การตรวจจับอย่างต่อเนื่อง การตอบสนองเร็ว และมีความไวสูง หากคุณต้องการรายละเอียด หรือดูสินค้าเพิ่มเติม สามารถดูได้ที่เว็บไซต์ของ PICO ได้ที่ https://pico.co.th/th/product/polytron-8100-ec/

Catalytic Bead Sensors

Catalytic Bead Sensors

Catalytic Bead Sensors  เป็น Gas Detector คือเทคโนโลยีที่อาศัยวัสดุในการตรวจจับแก๊สซึ่งอาศัยหลักการเปลี่ยนแปลงของคุณสมบัติทางความต้านทานของวัสดุที่เป็นส่วนประกอบหลัก ที่มีชื่อว่า  “catalyst”  เป็นวัสดุที่สามารถส่งผ่านการเปลี่ยนแปลงทางความต้านทานได้ เมื่อมีออกซิเจนเข้ามาก็จะเกิดการเผาใหม่ของแก๊สนั้น ๆ จึงทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความต้านทานภายในตัวเซนเซอร์ และถูกแสดงออกมาเป็นสัญญาณทางไฟฟ้าซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อตรวจจับแก๊สที่เป็นอันตรายหรือทำให้เกิดการระเบิดได้

ยกตัวอย่าง Gas Detector ประเภท Catalytic Bead Sensors  จากบริษัท PICO ได้แก่ Polytron 8310 IR เป็นเครื่องวัดปริมาณแก๊สที่มีความทนทาน สามารถจัดการกับระบบได้อย่างง่ายดายผ่านการสื่อสารแบบดิจิทัล สามารถตรวจวัดได้ในระยะไกลถึง 30 เมตร (100 ฟุต) หากคุณต้องการรายละเอียด หรือดูสินค้าเพิ่มเติม สามารถดูได้ที่เว็บไซต์ของ PICO ได้ที่

 https://pico.co.th/th/product/polytron-8310-ir/

Infrared Gas Sensors

Infrared Gas Sensors

Infrared Gas Sensors เป็น Gas Detector คือเครื่องมือที่ใช้ตรวจจับแก๊ส โดยอาศัยหลักการทำงานของแสงอินฟราเรด เป็นเครื่อง Gas Detector ที่สามารถใช้งานได้โดยไม่เกิดผลกระทบที่เป็นพิษจากการเร่งปฏิกิริยา สามารถใช้ตรวจจับแก๊สไวไฟได้มีความแม่นยำและความเชื่อถือสูงในการตรวจวัด นิยมนำไปใช้ในหลายงานอุตสาหกรรม เช่น การผลิตอาหาร, การบำบัดน้ำเสีย, วิเคราะห์กระบวนการผลิต และการควบคุมคุณภาพอากาศในอาคารและโรงงานต่างๆ 

ยกตัวอย่างเครื่อง Gas Detector ประเภท Infrared Gas Sensors จากบริษัท PICO ได้แก่ VarioGard 2320 IR เป็นเครื่องมือที่ให้ความแม่นยำสูง สามารถตรวจวัดแก๊สไวไฟได้ ลดความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น สามารถแจ้งเตือนเมื่อเกิดแก๊สรั่วไหลได้ อีกทั้งยังมีความทนทานและมีความแข็งแรงสูง หากคุณต้องการรายละเอียด หรือดูสินค้าเพิ่มเติม สามารถดูได้ที่เว็บไซต์ของ PICO ได้ที่ https://pico.co.th/th/product/variogard-2320-ir/

Photoionization Gas Sensors

Photoionization Gas Sensors

Photoionization Gas Sensors เป็น Gas Detector คือเครื่องมือที่ใช้ตรวจวัดปริมาณแก๊ส โดยการจับแก๊สที่ใช้แสง UV (อัลตราไวโอเล็ต) gas detector ประเภทนี้จะมีหลักการทํางานโดย เมื่อแสง UV โดนมวลโมเลกุลแก๊สที่ต้องการตรวจจับชน จะทำให้โมเลกุลเหล่านั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงไปเป็น อิออนไซด์ (ionize) และเปลี่ยนเป็นไอออน (ions) ซึ่งไอออน (ions) เป็นค่าที่สามารถวัดได้ทางไฟฟ้า โดยค่าไฟฟ้าที่เกิดขึ้นและเครื่องเซนเซอร์สามารถวัดได้จะสัมพันธ์กับปริมาณแก๊สที่ต้องการตรวจจับ


ประโยชน์ของ Gas Detector คืออะไร? ทำไมในโรงงานอุตสาหกรรมถึงควรต้องใช้

สำหรับเครื่องมือที่ใช้สำหรับการตรวจวัดปริมาณแก๊ส หรือ Gas Detector นั้น มีประโยชน์และข้อดีหลายอย่างในการใช้งาน โดยเฉพาะภายในโรงงาน โรงพยาบาล ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ เป็นต้น โดยมีประโยชน์ดังต่อไปนี้

 • ประโยชน์ของGas Detector คือ สามารถตรวจวัดปริมาณแก๊สต่าง ๆ  ภายในห้องปฏิบัติการได้ ซึ่งภายในห้องปฏิบัติการจะมีความเสี่ยงสูง เนื่องจากการใช้สารเคมีหรือสารประกอบใด ๆ ที่ทำการวิเคราะห์ หรือมีการสังเคราะห์ขึ้นมานั้น อาจส่งผลให้เกิดแก๊สต่าง ๆ ที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติการได้
 • ประโยชน์ของ Gas Detector คือ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน อย่างเช่นภายในโรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานที่ทำงานในพื้นที่ที่มีการรั่วไหลของแก๊สต่าง ๆ การใช้เครื่อง Gas Detector จะช่วยลดความเสี่ยงและช่วยใช้ผู้ปฏิบัติงานมีความมั่นใจในการทำงานมากขึ้น
 • ประโยชน์ของ Gas Detector คือ ช่วยแจ้งเตือนและช่วยตรวจวัดปริมาณแก๊สพิษได้อย่างเท่าทัน เพื่อช่วยป้องกันอันตรายและสร้างความปลอดภัยได้
 • ประโยชน์ของ Gas Detector คือ ช่วยป้องกันการระเบิดภายในโรงงานได้ โดยตรวจวัดปริมาณแก๊สที่เป็นแก๊สไวไฟ ติดไฟได้ง่าย อีกทั้งแจ้งเตือนเกี่ยวกับระดับแก๊สที่เกินค่าปลอดภัย ทำให้สามารถป้องกันการเกิดการระเบิดได้

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Gas Detector คือ?

คำถามที่พบได้บ่อยเกี่ยวกับ Gas Detector คือ มีดังต่อไปนี้

ค่า LEL UEL คืออะไร? เกี่ยวข้องอย่างไรกับ Gas Detector?

สำหรับ LEL และ UEL มีความเกี่ยวข้องกับ Gas Detector โดยความหมายของทั้งสองค่านั้น มีดังต่อไปนี้

 • ค่า LEL หรือ Lower Explosive Limit เป็นค่าที่ได้จากการทดลองว่าสารติดไฟแต่ละชนิด เมื่อผสมกับอากาศจนเกิดเป็นส่วนผสมที่เหมาะกับการทำให้เกิดการระเบิดหรือติดไฟได้ หากมีปริมาณของแก๊สไวไฟที่น้อยกว่านี้เจือปนอยู่ในอากาศ ก็จะไม่ทำให้เกิดการระเบิดหรือติดไฟได้
 •   UEL คือ Upper Explosive Limit เป็นค่าของสารติดไฟที่เกินจุดนี้แล้ว และเมื่อผสมกับอากาศแล้วจะไม่ติดไฟ หมายความว่าหากมีปริมาณแก๊สไวไฟที่มากกว่านี้เจือปนอยู่ในอากาศ ก็จะไม่ทำให้เกิดการระเบิดหรือติดไฟได้เช่นกัน

ซึ่งค่า LEL และ UEL จะเกี่ยวข้องกับ Gas Detector คือ ใช้เป็นค่าที่ทำให้เรารู้ว่ามีปริมาณแก๊สที่เสี่ยงต่อการระเบิด ให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับรู้ปริมาณของแก๊สและป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้


สรุป Gas Detector คืออะไร พร้อมบอกแหล่งจำหน่าย Gas Detector ที่ได้คุณภาพ

Gas Detector คือเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวัดปริมาณแก๊สต่าง ๆ ได้ โดยตัว Sensor จะแตกต่างกันออกไป ตามประเภทของแก๊สที่คุณจะทำการตรวจวัด โดยสามารถใช้วัดแก๊สได้ อย่างเช่น แก๊สพิษ แก๊สโอโซน แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ แก๊สออกซิเจน และแก๊สอื่น ๆ ซึ่งประเภทของเครื่อง Gas Detector ก็มีด้วยกันหลายประเภท ขึ้นอยู่กับแก๊สที่คุณต้องการตรวจวัด คุณสามารถเลือกซื้อหรือเลือกใช้ Gas Detector ได้ตามความเหมาะสมในการใช้งานได้เลย 

หากคุณสนใจหรือกำลังมองหา Gas Detector สามารถเลือกใช้บริการได้กับทางบริษัท PICO ซึ่งเป็นแหล่งจำหน่าย Gas Detector หลายรุ่น และหลายประเภทด้วยกัน มีให้คุณเลือกได้ตามความต้องการ หากสนใจหรือต้องการดูคุณสมบัติของตัวเครื่อง สามารถดูได้ทางเว็บไซต์ของบริษัท PICO ได้ที่ https://pico.co.th/th หรือเบอร์โทร +662 939-5711 ( 12 สาย) ,+662 513-2333 (12 สาย) Line : @PICO


 

 • Language