เครื่องมือวัดอุตสาหกรรมมีอะไรบ้าง?มีประโยชน์ต่อโรงงานยังไง?

เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม

เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม อุปกรณ์จำเป็นที่ต้องมีติดโรงงาน เพราะเครื่องมือวัดในงานอุตสาหกรรมจะช่วยให้การวัดค่าต่าง ๆ แม่นยำขึ้น ทำให้ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ มีคุณภาพตรงตามที่ออกแบบไว้ การวัดของเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมสามารถวัดค่าได้หลากหลายขึ้นอยู่กับประเภทของเครื่องมือ เช่น วัดอัตราการไหลของน้ำ วัดน้ำหนัก และวัดอุณหภูมิ

เครื่องมือวัดอุตสาหกรรมสำคัญ ๆ ที่ควรมีติดโรงงานมีอะไรบ้าง เครื่องมือวัดอุตสาหกรรมแต่ละประเภทมีการทำงานอย่างไร มาหาคำตอบไปพร้อม ๆ กันได้ในบทความนี้


สารบัญบทความ

 • เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม คืออะไร?
 • ทำไมต้องใช้เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
 • เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม มีอะไรบ้าง?
 • คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
 • สรุป เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม

  เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม คืออะไร?

  เครื่องมือวัดอุตสาหกรรมคือเครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อให้สามารถวัดค่าต่าง ๆ สำหรับการสร้างผลิตภัณฑ์ในโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อนำค่าที่ได้ไปประมวลผลและควบคุมการผลิตให้ตรงตามมาตรฐานที่วางไว้ 

  ตัวอย่างค่าที่เครื่องมือวัดอุตสาหกรรมวัดได้ ประกอบไปด้วย

  • ค่าน้ำหนัก
  • ค่าอัตราการไหลของน้ำ
  • ค่าระดับน้ำในถัง
  • ค่าอุณหภูมิ
  • ค่าความถี่
  • ค่าความดัน
  • ค่าไฟฟ้า
  • ค่าอิเล็กทรอนิกส์

  และอาจยังมีค่าอื่น ๆ อีกที่สามารถวัดได้โดยเครื่องวัดอุตสาหกรรมและควบคุมเบื้องต้นเพื่อให้สามารถจัดการกับกระบวนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  เครื่องมือวัดอุตสาหกรรมจะมีจุดประสงค์ในการวัดอยู่ 2 ประการด้วยกันคือ

  1. ใช้เครื่องมือวัดอุตสาหกรรมเพื่อทราบค่าต่าง ๆ แบบเป็นค่าดิบ ไม่ได้นำตัวเลขไปวิเคราะห์อะไร
  2. ใช้เครื่องมือวัดอุตสาหกรรมเพื่อควบคุมค่า โดยการเทียบค่าที่ได้กับค่าควบคุมที่ต้องการเพื่อให้สามารถควบคุมการผลิตให้ตรงตามแผนที่วางไว้ให้ได้มากที่สุด

  เนื่องจากจุดประสงค์การใช้เครื่องมือวัดอุตสาหกรรมอาจแตกต่างกันไปได้ตามโรงงานหรือรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่ผลิต ดังนั้นเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมจะถูกออกแบบมาให้สามารถวัดค่าได้อย่างละเอียด มีความถูกต้องแม่นยำสูง เพื่อให้สามารถใช้งานกับโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้อย่างเต็มที่

  การวัดในโรงงานอุตสาหกรรมจึงมักใช้เครื่องมือวัดอุตสาหกรรมเพื่อให้ได้งานตามที่วางแผนเอาไว้ เมื่อสามารถผลิตได้ตามแผนก็จะช่วยลดค่าใช้จ่ายและประหยัดเวลาไปด้วยในคราวเดียว ทั้งยังเพิ่มความปลอดภัยและประสิทธิภาพการทำงานภายในโรงงานอีกด้วย


  ทำไมต้องใช้เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม

  เครื่องมือวัดอุตสาหกรรมเบื้องต้นนั้นสำคัญอย่างไร ทำไมต้องมีเครื่องมือวัดในโรงงานโดยเฉพาะ เครื่องมือวัดอุตสาหกรรมดีกว่าเครื่องมือทั่ว ๆ ไปจริงหรือ? อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วว่าเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมจะทำงานอย่างละเอียดและเที่ยงตรงมากกว่าเครื่องมือทั่ว ๆ ไป เพื่อให้รองรับการใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรมรูปแบบต่าง ๆ ได้ จึงสามารถวัดค่าต่าง ๆ ที่จำเป็นในงานอุตสาหกรรมได้ดีกว่าเครื่องมือทั่ว ๆ ไปที่ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะ

  โรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่ต้องการควบคุมมาตรฐานการผลิตจึงเลือกใช้เครื่องมือวัดอุตสาหกรรมที่ตอบโจทย์การใช้งานได้อย่างสมบูรณ์มากกว่านั่นเอง


  เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม มีอะไรบ้าง?

  ทำความรู้จักกับเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมกันไปแล้ว คำถามต่อไปที่หลาย ๆ คนอาจนึกถึงก็คงจะเป็นแล้วเครื่องมือวัดมีอะไรบ้าง สำหรับเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมนั้นมีหลายประเภท โดยสามารถแบ่งเครื่องมืออุตสาหกรรมเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ดังนี้

  1. เครื่องวัดอัตราการไหล
  2. เครื่องวัดชั่งน้ำหนัก
  3. เกจวัด
  4. อุปกรณ์อื่น ๆ 

  เครื่องมือวัดอุตสาหกรรมแต่ละประเภททำหน้าที่อะไร มีเครื่องมือใดบ้าง สามารถอ่านได้ในหัวข้อย่อยต่าง ๆ หรือดูเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มธุรกิจเครื่องมือวัดในโรงงานอุตสาหกรรม

  เครื่องวัดอัตราการไหล (Flow Meter)

  เครื่องมือวัดอุตสาหกรรมประเภทFlow Meter หรือเครื่องวัดอัตราการไหลมีหน้าที่วัดอัตราการไหลของสสารชนิดต่าง ๆ โดย Flow Meter แต่ละแบบจะมีหลักการทํางานที่แตกต่างกันไป ตัวอย่าง Flow Meter ได้แก่

  เครื่องวัดการไหลของมวล (Thermal Mass Flow Meters)

  Thermal Mass Flow Meters ST100 SERIES

  Thermal Mass Flow Meters MT86

   

  เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม Thermal Mass Flow Meters หรือเครื่องวัดการไหลของมวลมีหน้าที่วัดอัตราการไหลของมวลของไหลหรือแก๊สต่าง ๆ โดยใช้เซนเซอร์ในการตรวจจับการไหลอย่างแม่นยำ ตัวอย่างเช่น 

  • Thermal Mass Flow Meters รุ่น ST100 SERIES ซึ่งนับว่าเป็นรุ่นที่มีเทคโนโลยีเซนเซอร์ที่ก้าวหน้ามากที่สุดรุ่นหนึ่ง สามารถประมวลผลได้อย่างรวดเร็วและแสดงผลได้หลายรูปแบบทั้งการแสดงผลแบบอนาล็อก ค่าอัตราส่วนและการแสดงผลแบบดิจิตัลขั้นสูงประเภทต่าง ๆ 
  • Thermal Mass Flow Meters รุ่น MT86 เป็นรุ่นที่สามารถวัดมวลได้หลายจุดโดยมีจุดเซนเซอร์มากถึง 16 จุด ทำให้มีความแม่นยำสูงและสามารถมั่นใจในผลการวัดค่าได้

  สวิตช์วัดการไหลของมวล (Thermal Mass Flow Switch)

  Thermal Mass Flow Switch

  เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม Thermal Mass Flow Switch หรือสวิตช์วัดการไหลของมวล มีหน้าที่ตรวจวัดและติดตามผลการไหลของมวลเช่นเดียวกัน ตัวอย่างเช่น Thermal Mass Flow Switch รุ่น FLT93L ซึ่งนับเป็น FlexSwitch ประเภทหนึ่งที่มีความยืดหยุ่นและความแม่นยำสูง ทั้งยังทนทาน มีอายุการใช้งานยาวนานอีกด้วย

  มิเตอร์วัดอัตราการไหล (Flow Meter)

  อธิบายว่าตัวแสดงผลคืออะไร พร้อมยกตัวอย่างสินค้า 1ชนิด + Internal Link ไปยังสินค้า

  Flow Meters ST75

  เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม Flow Meter หรือ มิเตอร์วัดอัตราการไหล ทำหน้าที่วัดอัตราการไหลของสสารต่าง ๆ รวมไปถึงแก๊สด้วย เช่น Flow Meters รุ่น ST75 เป็นรุ่นที่ประหยัดพื้นที่และประหยัดราคาเป็นพิเศษ โดยมีให้เลือกตั้งแต่ขนาด 6 มม. ไปจนถึง 51มม. โดยสามารถตรวจจับแก๊สได้หลายชนิดตั้งแต่แก๊สธรรมชาติ แก๊สมีเทน แก๊สไฮโดรคาร์บอน แก๊สไนโตรเจน แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ตลอดจนแก๊สเฉื่อย

  โฟลว คอนดิชันเนอร์ (Flow Conditioners)

  Flow Conditioners

  เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม Flow Conditioners หรือ โฟลว คอนดิชันเนอร์ มีหน้าที่ปรับสมดุลอัตราการไหลให้เป็นกลาง เมื่ออัตราการไหลผิดเพี้ยนไปจากส่วนประกอบต่าง ๆ เช่น elbows, valves, blowers, compressors หรือเจอสิ่งรบกวนการไหลอื่น ๆ โดย Flow Conditioners จะทำให้อัตราการไหลสมมาตรและคงที่ไปเรื่อย ๆ ทำให้สามารถวัดค่าอัตราการไหลได้อย่างแม่นยำ ตัวอย่างสินค้าเช่น Flow Conditioners The VIP (Vortab Insertion Panel)

  เครื่องวัดชั่งน้ำหนัก

  เครื่องมือวัดอุตสาหกรรมประเภทเครื่องวัดน้ำหนักมีหน้าที่ตามชื่อเลยนั่นก็คือการวัดน้ำหนักของสสารต่าง ๆ นั่นเอง ซึ่งจะประกอบไปด้วยเครื่อมือย่อย ๆ เพื่อช่วยในการวัดน้ำหนักได้แก่ โหลดเซลล์, อุปกรณ์แปลงน้ำหนัก และกล่องรวมสัญญาณ เพื่อให้สามารถวัดค่าน้ำหนักได้อย่างแม่นยำ

  โหลดเซลล์ (Load Cell)

  Load Cell ในเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม

  เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม Load Cell หรือโหลดเซลล์ มีหน้าที่ชั่งน้ำหนักโดยเปลี่ยนจากแรงกระทำของสสารต่อตัวเซลล์ให้กลายเป็นสัญญาณไฟฟ้าเพื่อไปผ่านหน้าจอแสดงผลให้คนสามารถอ่านค่าได้อีกทีหนึ่ง ตัวอย่างเครื่องมือชนิดนี้ เช่น Load Cell รุ่น KIS-11 ที่มีความจุหลายขนาดตั้งแต่ 50, 100, 125 กิโลนิวตัน สามารถเคลื่อนย้ายได้และยังติดตั้งง่ายเหมาะกับการติดตั้งในโรงงานรูปแบบต่าง ๆ รวมไปถึงในพื้นที่อันตรายอีกด้วย

  อุปกรณ์แปลงน้ำหนัก (Weigh Transmitter)

  เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม Weigh Transmitter

  เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม Weigh Transmitter หรืออุปกรณ์แปลงน้ำหนักมีหน้าที่ตามชื่อเลยคือการแปลงผลค่าน้ำหนักที่วัดออกมา โดยจะแปลงเป็นค่าอนาล็อกหรือผลรูปแบบอื่น ๆ ให้สามารถอ่านค่าได้ ตัวอย่างเช่น อุปกรณ์แปลงน้ำหนักรุ่น WST 3 ที่สามารถแปลงค่าเป็นการแสดงผลทั้งแบบอนาล็อกและแบบดิจิตัลได้อย่างแม่นยำ โดยสามารถประมวลผลได้ภายในเวลาน้อยกว่า 20 มิลลิวินาที

  กล่องรวมสัญญาณ (Summing Box)

  Summing Box

  เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม Summing Box หรือกล่องรวมสัญญาณมีหน้าที่รวมสัญญาณจากโหลดเซลล์ต่าง ๆ เข้าด้วยกันเพื่อส่งเป็นเพียง 1 เอาท์พุทเพื่อแปลงค่าไปแสดงผลต่อไป เช่น กล่องรวมสัญญาณรุ่น SL5 ที่สามารถรวมผลได้จาก 4 โหลดเซลล์ สามารถเชื่อมต่อกับโหลดเซลล์ได้ง่าย และทนทานต่อสภาพแวดล้อม

  เกจวัด (Tank Gauging System)

  เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม ประเภท Tank Gauging System หรือเกจวัดมีหน้าที่วัดปริมาตรของระดับของเหลวในถังต่าง ๆ โดยการวัดค่าจากตัวถังเองก็ยังมีหลายแบบเช่นกันทั้งการวัดระดับน้ำในถัง การวัดอุณหภูมิ และการวัดระดับฟอร์ก 

  เรดาร์วัดระดับน้ำในถัง (Radar Level Gauge)

  Radar Level Gauge

  เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม Radar Level Gauge หรือ เรดาร์วัดระดับน้ำในถังก็ย่อมมีหน้าที่วัดระดับน้ำนั่นเอง สำหรับคนที่มีคำถามว่าเครื่องวัดระดับน้ำใช้ทำอะไรได้บ้าง จะเลือกเรดาร์วัดระดับน้ำให้ตอบโจทย์การใช้งานได้อย่างไร ก็ต้องไปดูกันว่าคุณเลือกดูเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมอย่างเรดาร์วัดระดับน้ำในถังรุ่นไหนนั่นเอง ตัวอย่างเช่นเรดาร์วัดระดับน้ำในถังรุ่น The Rosemount 5900S Radar Level Gauge ที่สามารถวัดระดับน้ำได้อย่างละเอียดบวกลบไม่เกิน 0.5 มิลลิเมตร จึงตอบโจทย์การใช้งานได้หลากหลายตั้งแต่ แก๊สเหลว น้ำมันดิบ ไปจนถึงยางมะตอย

  เครื่องวัดและแปรงค่าอุณภูมิ (Temperature Transmitter & Sensor)

  Temperature Sensor

   

  เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม Temperature Transmitter & Sensor หรือเครื่องวัดอุณหภูมิอุตสาหกรรมและแปรงค่าอุณหภูมิโดยอาจมีทั้งแบบที่ทั้งวัดและแปลงค่าในเครื่องเดียวหรือแบบที่ทำงานร่วมกันจาก 2 อุปกรณ์ก็ได้ ตัวอย่างเช่นเครื่องวัดอุณหภูมิรุ่น Multi Spot Temp Sensor 565 ซึ่งมีจุดตรวจจับอุณหภูมิหลายจุดซึ่งแต่ละเซนเซอร์จะเชื่อมต่อไปยังเครื่องแปลงอุณหภูมิอีกทีหนึ่ง

  เครื่องวัดระดับส้อมเสียงแบบสั่น Fork Level Switch

  Fork Level Switch

  เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม Fork Level Switch หรือเครื่องวัดระดับส้อมเสียงแบบสั่นทำหน้าที่วัดระดับโดยใช้ความถี่เป็นตัวชี้วัด เมื่ออุปกรณ์ผ่านตัวกลางที่ต่างกันก็จะส่งผลให้เกิดค่าความถี่ที่ต่างกันไปด้วยจึงสามารถวัดระดับของเหลวหรือสารเคมีต่าง ๆ ในถังได้ เช่น Fork Level Switch รุ่น Vibrating Fork 2130 ที่มีความแข็งแรง ทนทานและยังมีความปลอดภัยสูง สามารถใช้งานได้ง่ายและยังมีความแม่นยำมากอีกด้วย

  เครื่องวัดความดัน (Pressure Transmitter)

  Pressure Transmitter

  เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม Pressure Transmitter หรือเครื่องวัดความดันหรือแรงดัน ที่เมื่อวัดค่าเสร็จแล้วจะแปลงค่าออกมาเป็นสัญญาณอนาล็อกหรือสัญญาณดิจิตัลด้วย เช่น Pressure Transmitter รุ่น 3051 ที่สามารถทำได้ครบ จบ ในอุปกรณ์เดียว

  บางคนอาจจะมีคำถามเพิ่มเติมว่าแล้ว pressure gauge คืออะไร? pressure gauge คือเครื่องวัดความดันที่วัดเพียงค่าความดันเท่านั้นไม่ได้ผ่านการแปลงค่านั่นเอง

  อุปกรณ์อื่นๆที่จำเป็นสำหรับเครื่องวัดอุตสาหกรรม

  เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม ประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กล่าวไปแล้วถือเป็นเครื่องมือประกอบที่จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ และจัดเก็บข้อมูลได้อย่างมั่นใจ ไม่ต้องคอยกังวลนั่นเอง โดยเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม ประเภทอื่น ๆ จะประกอบไปด้วยเครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และอินดิเคเตอร์

  เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic test and measurement)

  Electronic test and measurement

  เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม Electronic test and measurement หรือ เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ทำหน้าที่วัดทุกอย่างเกี่ยวกับไฟฟ้า ไม่ว่าจะเป็นแรงดันไฟฟ้า ความต้านทานไฟฟ้า ตลอดจนกำลังวัตต์ของไฟฟ้า เช่น Lightning Surge Protectors

  อินดิเคเตอร์ (Indicator)

  Indicator

  เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม Indicator หรืออินดิเคเตอร์ ทำหน้าที่เป็นตัวส่งสัญญาณจากเครื่องแปลงหรือเครื่องวัดต่าง ๆ ให้ผู้ที่คอยคุมการทำงานสามารถติดตามและตรวจสอบได้ง่าย เช่น Indicator รุ่น 47NL Series  

  ดาวน์โหลดไฟล์แคตตาล็อกสินค้าทั้งหมดได้ที่

  เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม PDF


  คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม

  เครื่องมือวัดอุตสาหกรรมเหมือนกับเครื่องมือวัดละเอียดหรือไม่?

  เครื่องมือวัดในโรงงานอุตสาหกรรมต่างจากเครื่องมือวัดละเอียดตรงที่ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรมอาจต้องเผชิญกับสภาพพื้นที่ที่ไม่ได้ปลอดภัยมากนัก จึงต้องใช้เครื่องมือที่มีความทนทานสูงซึ่งเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมถูกออกแบบมาให้มีความคงทนสูงไปพร้อม ๆ กับความสามารถในการวัดที่ละเอียดแม่นยำ ในขณะที่เครื่องมือวัดละเอียดจะไม่ได้ถูกออกแบบมาให้แข็งแรง ทนทาน หรือตอบโจทย์ในงานอุตสาหกรรมเท่านั่นเอง

  เครื่องมือวัดอุตสาหกรรมที่ใช้วัด QC มีอะไรบ้าง?

  อุปกรณ์เครื่องมือวัดอุตสาหกรรมที่ใช้วัด QC ประกอบไปด้วย

  1. แผ่นตรวจสอบ (Check Sheet)
  2. ผังพาเรโต (Pareto Diagram)
  3. กราฟหรือแผนภูมิ (Stratification)
  4. ผังเหตุและผล (Cause & Effect Diagram)
  5. ผังการกระจาย (Scatter Diagram)
  6. แผนภูมิควบคุม (Control Chart)
  7. ฮิสโตแกรม (Histogram)

  สรุปเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมที่จำเป็นในโรงงานต่าง ๆ

  เครื่องมือวัดอุตสาหกรรมหรือเครื่องมือวัดสำหรับช่างอุตสาหกรรมเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญมากในอุตสาหกรรมแทบทุกประเภท เพราะสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานรวมไปถึงความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ สำหรับท่านที่สนใจต้องการคำแนะนำหรือสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ได้ที่เบอร์ +662 939-5711 (12 lines) , +662 513-2333 (lines) หรือ +662 939-4207-8


  References 

  Introduction to Industrial Instrumentation. Retrieved 30 October 2023, https://automationforum.co/introduction-to-industrial-instrumentation/

  Understand what Industrial Instrumentation is and what it is for. Retrieved 30 October 2023, https://www.altus.com.br/en/post/385/understand-what-industrial-instrumentation-is-and-what-it-is-for

  THE 7 BASIC QUALITY TOOLS FOR PROCESS IMPROVEMENT. Retrieved 30 October 2023, https://asq.org/quality-resources/seven-basic-quality-tools

   

 • Language