Combus
ติดต่อสอบถามขอคำแนะนำและบริการ ได้ที่ บริษัท เพทโทร-อินสตรูเมนท์ จำกัด
ติดต่อเรา
     ด้วยประสบการณ์อันยาวนานมากว่า 36 ปี จากความมุ่งมั่นในการทำงานอย่างต่อเนื่อง ในการส่งมอบโซลูชั่นส์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า มีทั้งงานโครงการที่ลูกค้าต้องการติดตั้งใหม่ เปลี่ยนทดแทนระบบเดิมที่เสียหายหรือครบอายุการใช้งาน แก้ไขเพิ่มเติมระบบเดิมเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น PICOเป็นผู้นำทางด้านระบบเครื่องมือวัดวิเคราะห์ในกระบวนการผลิตและห้องปฏิบัติการ รวมถึงงานตรวจวัดและเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมจากแหล่งกำเนิดมลพิษในโรงงานและในบรรยากาศโดยทั่วไป เพื่อให้การดำเนินงานของลูกค้าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชนและสามารถตอบสนองนโยบายและข้อกำหนดกฎหมายของทางราชการ ระบบเครื่องมือวัดและควบคุมเกี่ยวกับงานทางด้านคุณภาพ ความปลอดภัย และสุขภาพ ระบบการบริหารจัดการข้อมูลในกระบวนการผลิตและระบบควบคุมอัตโนมัติ เครื่องมือวัดในอุตสาหกรรมน้ำมัน ปิโตรเคมีคอล ทั้งนี้PICOยังได้ขยายกิจการให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ขนาดกลางและผู้ประกอบการรายย่อย PICOและพนักงานทุกคนใส่ใจในรายละเอียดตั้งแต่การรับความต้องการของลูกค้า มาวิเคราะห์และเพิ่มเติมรายละเอียดที่เป็นประโยชน์เพื่อใช้ในการออกแบบและคัดเลือกสเปคของสินค้าในการประกอบรวมเป็นโซลูชั่นส์เพื่อนำเสนอรายละเอียดงบประมาณและระยะเวลาในการจัดหาให้กับลูกค้า หลังจากที่ได้รับความไว้วางใจในการให้บริการ PICOจะดำเนินการออกแบบโดยละเอียดพร้อมแผนการดำเนินการเข้าไปชี้แจงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของลูกค้ารับทราบและดำเนินการบนมาตรฐานตามหลักวิศวกรรม รวมถึงมาตรฐานต่างๆ ที่กำหนดของทางลูกค้า มีการรายงานความคืบหน้าเป็นระยะๆ โดยทุกขั้นตอนในการดำเนินงานสามารถให้ทางลูกค้าได้ตรวจสอบได้ตลอดตามความต้องการ มีการทดสอบร่วมกับลูกค้าที่บริษัทก่อนส่งมอบหรือติดตั้งให้ที่หน้างานของลูกค้า รวมถึงการทดสอบก่อนการใช้งานจริงที่หน้างาน มีการอบรมการใช้งานเพื่อให้ลูกค้าสามารถดูแลใช้งานระบบดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด หลังจากส่งมอบเรียบร้อยแล้วPICOยังมีช่วงเวลารับประกันให้เพื่อความมั่นใจในระบบที่ส่งมอบ รวมถึงทางเลือกของลูกค้าในการให้PICOส่งผู้เชี่ยวชาญไปดูแลรักษาให้ตามช่วงเวลา(สัญญาจ้างดูแลรักษาเชิงป้องกันตามช่วงเวลา) PICO ให้การส่งเสริมในการปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ลูกค้าได้รับโซลูชั่นส์ที่ให้คุณค่าที่สามารถวัดได้ในราคาที่ต่ำที่สุด