ฝ่ายขายและการตลาดมีหน้าที่ติดตามพัฒนาการทางด้านธุรกิจ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เพื่อสนองความต้องการต่างๆบนพื้นฐานของงานเกี่ยวกับเครื่องมือวัดและควบคุม โดยวิเคราะห์วางแผนการตลาดและการขายให้สอดคล้องกัน ให้บริการทางการขาย การแก้ไขปัญหาผ่านตัวสินค้า นำเสนอทางเลือกด้วยคุณภาพและราคาที่ยุติธรรม บริษัทได้จัดจำหน่ายเครื่องมือวัด วิเคราะห์ และ ควบคุม ที่ใช้เกี่ยวกับระบบของกลุ่มอุตสาหกรรมที่ให้ความไว้วางใจและเชื่อมั่นมาอย่างยาวนาน เช่น โรงกลั่น อุตสาหกรรมน้ำมันและแก๊ส ปิโตรเคมี โรงไฟฟ้า ปูนซีเมนต์ อุตสาหกรรมกระดาษ อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม แบ่งประเภทสินค้าและบริการเป็น 7 กลุ่มธุรกิจ