ที่ปรึกษาเครื่องวัดขนาดอนุภาคที่ดี ต้องไว้ใจ pico

โรงงานอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นการผลิต การให้บริการหรือการทดลอง ล้วนต้องอาศัยเครื่องมืออำนวยความสะดวกมากมายหลายอย่าง ซึ่งแต่ละอุปกรณ์ก็จำเป็นที่จะต้องเลือกสรรอย่างดีให้เหมาะสมต่อการใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความแตกต่างกันออกไปทั้งขนาดและการใช้งานอุปกรณ์ โดยหนึ่งในอุปกรณ์ที่จำเป็นอย่างหนึ่งของงานอุตสาหกรรมคือเครื่องวัดขนาดอนุภาค

เครื่องวัดขนาดอนุภาคคืออะไร ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจก่อนว่าอนุภาคคือส่วนประกอบของสารต่างๆ ในชีวิตประจำวันของเรา ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของหรือสิ่งแวดล้อมล้วนแต่กำเนิดขึ้นมาจากการรวมตัวกันอนุภาคขนาดเล็กหลายอนุภาค โดยสารนั้นแบ่งออกเป็นของแข็ง ของเหลว และแก๊สโดยจำแนกจากการรวมตัวของอนุภาคนั่นเอง ซึ่งอนุภาคที่อยู่รวมกันอย่างเป็นระเบียบ มีความใกล้ชิดกันมากในแต่ละอนุภาค ทำให้อนุภาคนั้นไม่เคลื่อนที่ มีความแข็งแรง สารที่มีการเรียงกันของอนุภาคเช่นนี้คือสารชนิดของแข็ง หากอนุภาคเรียงกันไม่เป็นระเบียบ มีระยะห่างระหว่างอนุภาคจะทำให้อนุภาคนั้นเคลื่อนที่ได้มากกว่าการเรียงชิดกัน สารที่มีอนุภาคเคลื่อนที่ได้มักจำแนกออกเป็นของเหลว โดยการเคลื่อนที่ได้ของอนุภาคนั้นทำให้ของเหลวเปลี่ยนแปลงรูปร่างตามภาชนะบรรจุนั่นเอง และสารประเภทสุดท้ายคือแก๊ส ซึ่งประกอบไปด้วยอนุภาคที่เคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ มีการยึดติดกันน้อยหรือแทบไม่มีเลย แก๊สจึงมักจะสามารถลอยฟุ้งในอากาศได้ เมื่อทำความรู้จักอนุภาคและผลจากการมีอนุภาคแล้ว จึงจะเห็นได้ว่าอนุภาคเป็นสิ่งที่ทำให้มีคุณสมบัติที่แตกต่างกันของสิ่งของได้ ด้วยเหตุนี้เครื่องวัดขนาดอนุภาคจึงกลายเป็นสิ่งจำเป็นต่องานอุตสาหกรรม

โดยส่วนใหญ่แล้ว การใช้เครื่องวัดขนาดอนุภาคจะมีจุดประสงค์เพื่อวัดขนาดและคุณสมบัติต่างๆ ของอนุภาค เน้นไปที่สารที่จับต้องได้ยากและต้องการการควบคุมสูงอย่างของเหลวและแก๊ส เนื่องจากของเหลวและแก๊สเป็นสารที่ยากต่อการควบคุม ทำให้ต้องอาศัยเครื่องวัดขนาดอนุภาคมาช่วยตรวจสอบคุณสมบัติต่างๆ ของอนุภาคในสารเหล่านั้น โดยวิธีการตรวจสอบหลักๆ คือ เริ่มจากการใช้เครื่องวัดขนาดอนุภาคเก็บตัวอย่างของสารที่ต้องการตรวจสอบ และจะดึงเอาตัวอย่างสารนั้นเข้าสู่เครื่อง ส่งไปวิเคราะห์และแสดงผลบนหน้าจอ ผู้ใช้จะสามารถทราบขนาดและคุณสมบัติต่างๆ ของสารนั้นจากการวิเคราะห์อนุภาคได้

ในการใช้เครื่องวัดขนาดอนุภาคนั้น จำเป็นต้องเลือกเครื่องวัดขนาดที่เหมาะสมต่อโรงงาน อีกทั้งยังมีการใช้งานที่สะดวกสบาย เพื่อให้การทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมนั้นสามารถทำตามกระบวนการได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ แต่การใช้เครื่องวัดขนาดอนุภาครวมถึงการเลือกซื้ออาจเป็นเรื่องยากสำหรับการวิเคราะห์ความเหมาะสม เพราะแต่ละโรงงานมีการใช้งานและความต้องการในการวัดอนุภาคไม่เหมือนกัน ด้วยปัจจัยที่แตกต่างกันทั้งเรื่องของขนาดของโรงงาน เป้าหมายของการใช้เครื่องวัดอนุภาคและสภาพแวดล้อมที่ใช้ จึงต้องมีความรู้ความเข้าใจและความเชี่ยวชาญในเรื่องของเครื่องวัดขนาดอนุภาค pico ได้เข้ามาจัดการความยุ่งยากส่วนนี้ให้กับลูกค้า โดย pico จะให้บริการตัวแทนจำหน่ายเครื่องวัดขนาดอนุภาคสำหรับงานอุตสาหกรรมโดยเฉพาะที่สามารถให้คำปรึกษาได้ การทำงานของ pico จะให้ความสะดวกสบายแก่ลูกค้าอย่างสูงสุด ทั้งการส่งตัวแทนผู้เชี่ยวชาญด้านงานอุปกรณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมเข้าไปยังพื้นที่ที่ต้องการใช้งานและทำการตรวจสอบ วิเคราะห์และประเมินความจำเป็นต่างๆ ในโรงงาน รวมไปถึงการพูดคุยทำความเข้าใจความต้องการของผู้ใช้งานอย่างเต็มที่ จนกระทั่งได้ผลลัพธ์การประเมินเป็นเครื่องมือที่เหมาะสมต่อการใช้งานมากที่สุด จากนั้น จะทำการประเมินราคาและจัดหาเครื่องวัดขนาดอนุภาคที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า ซึ่งการทำงานของ pico ยังไม่จบเพียงเท่านี้ เพราะ pico ยังเข้าใจและให้ความใส่ใจลูกค้าอย่างมาก ภายหลังการเลือกเครื่องวัดขนาดอนุภาคยังให้การบริการติดตั้งจากผู้เชี่ยวชาญและให้คำปรึกษาทั้งการดูแลรักษาและการซ่อมบำรุงอีกด้วย

ดังนั้น การใช้เครื่องวัดขนาดอนุภาคจึงไม่เพียงแต่มีความสำคัญต่องานอุตสาหกรรม ทั้งอำนวยความสะดวกให้การทำงานเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว ปลอดภัย และแม่นยำ แต่ยังต้องการการดูแลตั้งแต่การเลือกอุปกรณ์ให้เหมาะสมต่อการการใช้งานและปัจจัยอื่นๆ อย่างขนาดโรงงาน รวมไปถึงการติดตั้งและการซ่อมบำรุงที่ต้องการการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญ pico จึงให้ความสำคัญและความใส่ใจแก่ผู้ใช้บริการเป็นอย่างมาก การทำงานของ pico จึงไม่ใช่เพียงแค่การจัดหาและติดตั้งแต่ยังตรวจสอบ วิเคราะห์ และประเมินผลอย่างละเอียดรวมไปถึงให้คำปรึกษาและความดูแลตั้งแต่เริ่มต้นจนจบการใช้งาน ไม่น่าแปลกใจที่ pico เป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องวัดขนาดอนุภาคที่ได้รับความไว้วางใจมาอย่างยาวนาน

โพสเมื่อ: วันพุธ ที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563

  • Language