ความน่าเชื่อถือของเครื่องวัดฝุ่นพกพาและความจำเป็น

สภาพอากาศในปัจจุบันนี้ค่อนข้างแปรปรวนจากความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติที่เข้ามาอย่างไม่ขาดสาย ไม่ว่าจะจากความเปลี่ยนแปลงทีละเล็กละน้อยหรือผลกระทบจากฝีมือมนุษย์ก็ตาม ทำให้ในทุกประเทศต้องพบกับปัญหาทางธรรมชาติทั้งภัยพิบัติร้ายแรงอย่างสึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด และอื่นๆ อีกหลายอย่าง แต่สำหรับประเทศไทยเรานั้น ภัยที่กำลังเป็นปัญหาและยากที่จะแก้ไขอีกทั้งยังยากต่อการกำจัดนั่นคือสภาวะฝุ่นละอองในอากาศสูง โดยเฉพาะฝุ่นละอองขนาดเล็กอย่างฝุ่น PM 2.5 และฝุ่น PM 10 ที่เริ่มไต่ระดับสะสมปริมาณในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา จนกระทั่งถึงขีดอันตรายและประกาศภาวะฝุ่นละอองสูงในที่สุด

ปัญหาฝุ่นละอองนี้เกิดจากการสะสมตัวของควันรถ ท่อไอเสีย และจากการทำอุตสาหกรรมในโรงงานและการผลิตต่างๆ ที่ใช้หินและดินจนเกิดการฟุ้งกระจายของอณูฝุ่นละอองขนาดเล็ก ฝุ่นละอองขนาดเล็กเหล่านี้มีอันตรายคือทำให้เกิดการระคายเคืองผิวหนังหากสัมผัส เป็นอันตรายอย่างยิ่งหากเข้าสู่ดวงตาแล้วเกิดการระคายเคือง นอกจากนี้ ด้วยขนาดที่เล็กมากทำให้ทั้งฝุ่นละออง PM 2.5 และฝุ่น PM 10 สามารถแทรกซึมเข้าสู่ร่างกายได้โดยง่าย สามารถจับตัวในระบบทางเดินหายใจได้ผ่านการสูดดมเข้าสู่ร่างกายและเล็กเกินกว่าที่ระบบของร่างกายจะกรองเอาไว้ได้ ซึ่งการป้องกันอันตรายจากฝุ่นละอองนี้สามารถทำได้หลายวิธี เช่น การสวมใส่เสื้อผ้าที่มิดชิดเพื่อป้องกันการสัมผัสฝุ่นละอองโดยตรง ทำให้ลดการระคายเคืองจากฝุ่นละอองได้มาก หลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเช่นการจราจรที่คับคั่งและใกล้เคียงโรงงานอุตสาหกรรม อีกทั้งไม่ลืมสวมหน้ากากอนามัยเพื่อลดการสูดดมฝุ่นละอองเข้าสู่ร่างกาย

อย่างไรก็ตาม ฝุ่นละอองไม่ได้มีเพียงแค่ฝุ่น PM 2.5 หรือฝุ่น PM 10 เท่านั้น แต่ยังมีฝุ่นละอองโดยรวมอื่นๆ ด้วยที่มีอันตราย ด้วยขนาดของฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กจนก่อตัวได้ง่ายและไม่อาจป้องกันได้หมด ทำให้การหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีฝุ่นละอองอาจเป็นวิธีที่ดีที่สุด แต่เมื่อฝุ่นละอองนั้นยากต่อการตรวจจับและบางครั้งอาจมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า เมื่อมองเห็นได้ก็อาจช้าเกินไปจนร่างกายสะสมฝุ่นละอองไว้จำนวนมากแล้ว จึงเกิดเทคโนโลยีที่ช่วยให้สามารถหลีกเลี่ยงฝุ่นละอองได้อย่างเครื่องวัดฝุ่นพกพาขึ้น เครื่องวัดฝุ่นนั้นเดิมเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นของโรงงานอุตสาหกรรม แต่เมื่อภาวะฝุ่นละอองสูงจึงเกิดความจำเป็นแม้แต่สำหรับภาคประชาชนทั่วไป จึงเกิด เครื่องวัดฝุ่นพกพาที่ใช้ระบบไฟฟ้าสถิต (Electrostatic Dust Monitor EDM) เข้ามาประกอบด้วย โดยในจังหวัดเชียงใหม่ที่มีปัญหาค่าฝุ่นละอองสูงนั้นได้เริ่มมีการใช้งานเครื่องวัดฝุ่นชนิดนี้แล้ว เครื่องวัดฝุ่นพกพาที่ใช้หลักการไฟฟ้าสถิตนี้ ได้นำเอาวิธีแยกอนุภาคไฟฟ้าสถิตเข้ามาทำให้การตรวจค่าฝุ่นละอองสามารถดักจับและประเมินค่าได้ละเอียดขึ้น ไม่เพียงแต่การวัดฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็ก เป็นอันตรายและคุ้นหูกันดีอย่างฝุ่นละออง PM 2.5 หรือฝุ่นละออง PM 10 ก็ยังสามารถวัดค่าฝุ่นละอองโดยรวม (Total Suspended Particulate: TSP) ได้ด้วย จึงเป็นเครื่องมือที่ค่อนข้างครอบคลุมความปลอดภัยได้ดี

แต่ปัจจัยหนึ่งของการใช้เครื่องวัดฝุ่นพกพาคือปัญหาในความน่าเชื่อถือ เพราะเป็นเครื่องขนาดย่อมที่ไม่ได้มีความละเอียดอย่างในโรงงานอุตสาหกรรมที่เผชิญมลพิษสูง หลายคนจึงมองว่าเป็นเครื่องวัดฝุ่นพกพาที่อาจไม่ตอบโจทย์หรือไม่มีประสิทธิภาพมากพอ แต่อันที่จริงแล้วนวัตกรรมใหม่อย่างการแยกไฟฟ้าสถิตนั้นสามารถตรวจจับค่าของฝุ่นละอองได้หลายประเภทและเพียงพอต่อการตรวจสอบความสะอาดของบรรยากาศจากฝุ่นละอองได้ดี จึงสามารถมั่นใจได้ว่าเครื่องวัดฝุ่นพกพาระบบไฟฟ้าสถิตนี้มีความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพที่ใช้งานได้ การใช้เครื่องวัดฝุ่นพกพานี้จึงยังคงเป็นวิธีที่ดีในการหลีกเลี่ยงมลภาวะและตรวจสอบค่าฝุ่นละอองสูง แต่หากยังไม่มั่นใจในประสิทธิภาพ ขอแนะนำการเลือกเครื่องวัดฝุ่นพกพาที่มีความแม่นยำอย่าง PICO ที่ช่วยให้การวัดค่าฝุ่นมีความถูกต้องและเชื่อถือได้ อีกทั้งยังมีผู้เชี่ยวชาญที่สามารถให้ความช่วยเหลืออย่างมีประสิทธิภาพหากต้องการคำแนะนำเมื่อมีข้อสงสัยหรือกังวลในการใช้งานเครื่องวัดฝุ่นพกพา PICO จึงเป็นบริษัทที่ให้ความน่าเชื่อถือและไว้วางใจในคุณภาพได้ด้วยประวัติที่ยาวนานการันตีโดยผู้ใช้จริงมาโดยตลอด

บริษัท เพทโทร-อินสตรูเมนท์ จำกัด