หมวดหมู่: บทความ

เครื่องวัดการเผาไหม้ที่จำเป็นสำหรับการตรวจวัดระบบต่าง ๆ ในงานอุตสาหกรรม

โรงงานอุตสาหกรรม โดยเฉพาะโรงงานที่มีระบบอุตสาหกรรมขนาดใหญ่นั้น จะเต็มไปด้วยอุปกรณ์ เครื่องจักรจำนวนมากที่ทำงานตลอดเวลา ดังนั้น ภายในโรงงานจึงมีการใช้พลังงานในปริมาณมาก ซึ่งการใช้พลังานเหล่านี้ จำเป็นที่จะต้องได้รับการควบคุมและตรวจวัดปริมาณอยู่เสมอ เพื่อไม่ให้เป็นการใช้อย่างสิ้นเปลืองจนเกินไป และอาจส่งผลให้เกิดอันตรายกับบุคคลในโรงงานรวมทั้งระบบการทำงานของเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมนั้น ๆ ด้วยเพราะฉะนั้น การเตรียมเครื่องมือตรวจวัดสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมจึงเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อความปลอดภัยและการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเอง จะมีอะไรบ้าง ลองมาอ่านไปพร้อม ๆ กัน เครื่องมือตรวจวัดที่จำเป็นสำหรับงานอุตสาหกรรม เครื่องวัดการเผาไหม้ เครื่องสำหรับตรวจวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้ เป็นเครื่องตรวจวัดที่จะช่วยตรวจวัดการเผาไหม้ของเชื้อเพลิง โดยค่าที่จะนำมาพิจารณาหลัก ๆ ก็คือ อุณหภูมิ, เปอร์เซ็นออกซิเจนส่วนเกิน, ปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์, ปริมาณออกไซด์ของไนโตรเจนอุปกรณ์ที่ควรใช้เครื่องวัดการเผาไหม้สำหรับการตรวจวัดก็คือหม้อไอน้ำ ที่จำเป็นต้องตรวจวัดเปอร์เซ็นของออกซิเจนในก๊าซเสีย-อุณหภูมิก๊าซเสีย …

เครื่องวัดการเผาไหม้ที่จำเป็นสำหรับการตรวจวัดระบบต่าง ๆ ในงานอุตสาหกรรมอ่านเพิ่มเติม

ความปลอดภัยของอุปกรณ์ในห้องแล็บ

ห้องแล็บนั้นเมื่อขึ้นชื่อว่าเป็นสถานที่เพื่อการปฏิบัติงานแล้ว แน่นอนว่าต้องเต็มไปด้วยเครื่องไม้เครื่องมือที่สำคัญมากมาย โดยเฉพาะอุปกรณ์ในห้องแล็บที่ทำงานกับสารอันตรายอย่างกัมมันตรังสีหรือแล็บนิติเวชศาสตร์ที่เน้นความถูกต้องแม่นยำเพื่อให้ได้ผลลัพธ์อย่างการพิสูจน์ผลของศพที่ละเอียดอ่อน เครื่องวัดกัมมันตรังสีหรืออุปกรณ์ในห้องแล็บนิติเวชศาสตร์จึงต้องการความปลอดภัยสูง คุณภาพของอุปกรณ์ในห้องแล็บจึงต้องได้มาตรฐาน สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพได้ตลอดเวลา การใช้งานอุปกรณ์ในห้องแล็บจึงต้องรักษามาตรฐานเพื่อความปลอดภัยดังนี้ ข้อแรก ในการใช้งานอุปกรณ์ในห้องแล็บจะต้องเตรียมอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ เพราะเมื่ออยู่ระหว่างการปฏิบัติงานอาจไม่สามารถผละออกจากขั้นตอนหรือรอเวลาให้อุปกรณ์เตรียมพร้อมระหว่างการทดลองได้ การตรวจสอบอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานทันทีในการทดลองจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการรักษาความปลอดภัยในห้องแล็บ นอกจากนี้ ต้องให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ที่ใช้นั้นได้ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการใช้งานอย่างถูกต้อง หลีกเลี่ยงการเสี่ยงใช้งานอุปกรณ์ที่ชำรุดหรือไม่ได้มาตรฐานเพื่อความปลอดภัยจากรังสีและความแม่นยำของการใช้งานทางนิติเวชศาสตร์ ข้อสอง สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอยู่เสมอ ไม่เพียงแต่การเตรียมพร้อมอุปกรณ์ที่ใช้ แต่อุปกรณ์ป้องกันของผู้ปฏิบัติงานเองก็มีความสำคัญเช่นกัน บางครั้ง การยึดมาตรฐานความปลอดภัยของอุปกรณ์ในห้องแล็บเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอต่อความเสี่ยงในการทำงาน เช่นการวัดค่ากัมมันตรังสีที่อันตราย การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันตนเองอื่นๆ อย่างชุดป้องกันหรือแว่นตากันรังสีจึงช่วยให้มีความปลอดภัยได้มากขึ้นไปกว่าการพึ่งพาแค่อุปกรณ์วัดกัมมันตรังสี หรือการสวมใส่อุปกรณ์เพื่อป้องกันการปนเปื้อนในการทดสอบทางนิติเวชศาสตร์ เป็นต้น ข้อสาม มีความเข้าใจที่ชัดเจนในการใช้อุปกรณ์ในห้องแล็บ อุปกรณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการวัดค่ากัมมันตรังสีหรือการทดสอบทางนิติเวชศาสตร์นั้นมีวิธีใช้ที่ละเอียดอ่อนและเป็นอุปกรณ์ที่ต้องการความระมัดระวังในการใช้งานสูงเพื่อให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์ที่ต้องการอย่างถูกต้องแม่นยำ การทำความเข้าใจวิธีใช้อุปกรณ์อย่างถี่ถ้วนจึงเป็นเรื่องจำเป็นในการทำการทดลองให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องในระยะเวลาที่น้อยลง …

ความปลอดภัยของอุปกรณ์ในห้องแล็บอ่านเพิ่มเติม

ความน่าเชื่อถือของเครื่องวัดฝุ่นพกพาและความจำเป็น

สภาพอากาศในปัจจุบันนี้ค่อนข้างแปรปรวนจากความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติที่เข้ามาอย่างไม่ขาดสาย ไม่ว่าจะจากความเปลี่ยนแปลงทีละเล็กละน้อยหรือผลกระทบจากฝีมือมนุษย์ก็ตาม ทำให้ในทุกประเทศต้องพบกับปัญหาทางธรรมชาติทั้งภัยพิบัติร้ายแรงอย่างสึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด และอื่นๆ อีกหลายอย่าง แต่สำหรับประเทศไทยเรานั้น ภัยที่กำลังเป็นปัญหาและยากที่จะแก้ไขอีกทั้งยังยากต่อการกำจัดนั่นคือสภาวะฝุ่นละอองในอากาศสูง โดยเฉพาะฝุ่นละอองขนาดเล็กอย่างฝุ่น PM 2.5 และฝุ่น PM 10 ที่เริ่มไต่ระดับสะสมปริมาณในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา จนกระทั่งถึงขีดอันตรายและประกาศภาวะฝุ่นละอองสูงในที่สุด ปัญหาฝุ่นละอองนี้เกิดจากการสะสมตัวของควันรถ ท่อไอเสีย และจากการทำอุตสาหกรรมในโรงงานและการผลิตต่างๆ ที่ใช้หินและดินจนเกิดการฟุ้งกระจายของอณูฝุ่นละอองขนาดเล็ก ฝุ่นละอองขนาดเล็กเหล่านี้มีอันตรายคือทำให้เกิดการระคายเคืองผิวหนังหากสัมผัส เป็นอันตรายอย่างยิ่งหากเข้าสู่ดวงตาแล้วเกิดการระคายเคือง นอกจากนี้ ด้วยขนาดที่เล็กมากทำให้ทั้งฝุ่นละออง PM 2.5 และฝุ่น PM …

ความน่าเชื่อถือของเครื่องวัดฝุ่นพกพาและความจำเป็นอ่านเพิ่มเติม

ประโยชน์ของเครื่องมืออุตุนิยมวิทยาและการจัดหาที่เหมาะสม

สภาพอากาศคือปัจจัยใกล้ตัวที่มีผลกระทบต่อชีวิตของผู้คนอย่างมาก ทั้งอุณหภูมิ ทิศทางลม ความชื้น หรือฝนต่างๆ ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของสภาพอากาศที่ยากต่อการคาดเดา ไม่อาจควบคุมได้และมีผลกระทบต่อสิ่งอื่นๆ ต่อไป ในงานอุตสาหกรรมเองก็เช่นกัน ทั้งกระบวนการผลิต การทดลอง หรือการวิเคราะห์งานวิจัยใดๆ ล้วนมีปัจจัยของสภาพแวดล้อมเข้ามาเกี่ยวข้อง โดยรวมแล้ว เราอาจมองสภาพแวดล้อมเหล่านี้ว่าเป็นอุตุนิยมวิทยาก็ได้ หลายคนอาจเข้าใจว่าอุตุนิยมวิทยาคือการทำนายสภาพอากาศเท่านั้น แต่อันที่จริงแล้ว การทำนายสภาพอากาศเป็นเพียงประโยชน์หนึ่งของการใช้งานปัจจัยทางอุตุนิยมวิทยาเท่านั้นอุตุนิยมวิทยา จึงเป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยต่างๆ ของสภาพอากาศและสภาพแวดล้อม นอกจากการคาดเดาสภาพอากาศแล้ว อุตุนิยมวิทยายังใช้กับการตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการเดินทางโดยเครื่องบิน การตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการผลิต สภาพแวดล้อมในการขนส่ง หรือสภาพแวดล้อมของการทำการวิจัยต่างๆ แต่อย่างที่กล่าวไปว่า ปัจจัยเหล่านั้นล้วนยากต่อการคาดเดา การทำงานกับปัจจัยเหล่านี้จึงต้องอาศัยเครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อตรวจสอบ วิเคราะห์และวิจัยปัจจัยเหล่านี้โดยเฉพาะ เครื่องมือที่ออกแบบมาเฉพาะด้านนี้เรียกว่าเครื่องมืออุตุนิยมวิทยาเครื่องมืออุตุนิยมวิทยามีอยู่ด้วยกันหลายชนิด ตัวอย่างเช่นเครื่องมืออุตุนิยมวิทยาเพื่อวัดอุณหภูมิ …

ประโยชน์ของเครื่องมืออุตุนิยมวิทยาและการจัดหาที่เหมาะสมอ่านเพิ่มเติม

ที่ปรึกษาเครื่องวัดขนาดอนุภาคที่ดี ต้องไว้ใจ pico

โรงงานอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นการผลิต การให้บริการหรือการทดลอง ล้วนต้องอาศัยเครื่องมืออำนวยความสะดวกมากมายหลายอย่าง ซึ่งแต่ละอุปกรณ์ก็จำเป็นที่จะต้องเลือกสรรอย่างดีให้เหมาะสมต่อการใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความแตกต่างกันออกไปทั้งขนาดและการใช้งานอุปกรณ์ โดยหนึ่งในอุปกรณ์ที่จำเป็นอย่างหนึ่งของงานอุตสาหกรรมคือเครื่องวัดขนาดอนุภาค เครื่องวัดขนาดอนุภาคคืออะไร ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจก่อนว่าอนุภาคคือส่วนประกอบของสารต่างๆ ในชีวิตประจำวันของเรา ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของหรือสิ่งแวดล้อมล้วนแต่กำเนิดขึ้นมาจากการรวมตัวกันอนุภาคขนาดเล็กหลายอนุภาค โดยสารนั้นแบ่งออกเป็นของแข็ง ของเหลว และแก๊สโดยจำแนกจากการรวมตัวของอนุภาคนั่นเอง ซึ่งอนุภาคที่อยู่รวมกันอย่างเป็นระเบียบ มีความใกล้ชิดกันมากในแต่ละอนุภาค ทำให้อนุภาคนั้นไม่เคลื่อนที่ มีความแข็งแรง สารที่มีการเรียงกันของอนุภาคเช่นนี้คือสารชนิดของแข็ง หากอนุภาคเรียงกันไม่เป็นระเบียบ มีระยะห่างระหว่างอนุภาคจะทำให้อนุภาคนั้นเคลื่อนที่ได้มากกว่าการเรียงชิดกัน สารที่มีอนุภาคเคลื่อนที่ได้มักจำแนกออกเป็นของเหลว โดยการเคลื่อนที่ได้ของอนุภาคนั้นทำให้ของเหลวเปลี่ยนแปลงรูปร่างตามภาชนะบรรจุนั่นเอง และสารประเภทสุดท้ายคือแก๊ส ซึ่งประกอบไปด้วยอนุภาคที่เคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ มีการยึดติดกันน้อยหรือแทบไม่มีเลย แก๊สจึงมักจะสามารถลอยฟุ้งในอากาศได้ เมื่อทำความรู้จักอนุภาคและผลจากการมีอนุภาคแล้ว จึงจะเห็นได้ว่าอนุภาคเป็นสิ่งที่ทำให้มีคุณสมบัติที่แตกต่างกันของสิ่งของได้ ด้วยเหตุนี้เครื่องวัดขนาดอนุภาคจึงกลายเป็นสิ่งจำเป็นต่องานอุตสาหกรรม โดยส่วนใหญ่แล้ว การใช้เครื่องวัดขนาดอนุภาคจะมีจุดประสงค์เพื่อวัดขนาดและคุณสมบัติต่างๆ ของอนุภาค …

ที่ปรึกษาเครื่องวัดขนาดอนุภาคที่ดี ต้องไว้ใจ picoอ่านเพิ่มเติม

การเผาไหม้(Combustion)คืออะไร? ตรวจสอบได้อย่างไร?

สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม โดยเฉพาะโรงงานที่มีระบบอุตสาหกรรมขนาดใหญ่นั้น จะเต็มไปด้วยอุปกรณ์ เครื่องจักรจำนวนมากที่ทำงานตลอดเวลา ดังนั้น ภายในโรงงานจึงมีการใช้พลังงานในปริมาณมาก ซึ่งการใช้พลังานเหล่านี้ จำเป็นที่จะต้องได้รับการควบคุมและตรวจวัดปริมาณอยู่เสมอ เพื่อไม่ให้เป็นการใช้อย่างสิ้นเปลืองจนเกินไป และอาจส่งผลให้เกิดอันตรายกับบุคคลในโรงงานรวมทั้งระบบการทำงานของเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมนั้น ๆ ด้วย ซึ่งการเผาไหม้นั้นเป็นเป็นปฏิกริยาทางเคมีชนิดหนึ่งที่สำคัญในระบบอุตสาหกรรม เพราะฉะนั้น การเตรียมเครื่องมือตรวจวัดสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมจึงเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อความปลอดภัยและการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเอง จะมีอะไรบ้าง ลองมาอ่านไปพร้อม ๆ กัน การเผาไหม้(Combustion) คืออะไร? การเผาไหม้คือการเกิดกระบวนการทางเคมีเมื่อสารหรือเชื้อเพลิงเช่น ไม้, น้ำมัน, แก๊ส ได้รับความร้อนและเกิดการปฏิสัมพันธ์กับออกซิเจนในอากาศทำให้เกิดพลังงานความร้อนและแสงสว่าง นอกจากนี้ยังปลดปล่อยก็าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Co2) ออกมาอีกด้วย …

การเผาไหม้(Combustion)คืออะไร? ตรวจสอบได้อย่างไร?อ่านเพิ่มเติม

รังสี และเครื่องวัดรังสีเรื่องใกล้ตัวที่ทุกคนควรรู้

เมื่อกล่าวถึง รังสี (radiation) เชื่อว่าหลายคนมักจะคิดถึงรังสีที่อยู่ในเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ ระเบิดปรมาณู การเอ็กซเรย์ ฉายรังสีทางการแพทย์ รู้สึกถึงความอันตราย เป็นตัวการให้เกิดความผิดปกติกับร่างกาย ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ไม่ผิด แต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมด รังสี เป็นเสมือนพลังงานในรูปแบบหนึ่งที่แผ่ออกมาจากแหล่งกำเนิด เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า หรืออนุภาคที่สามารถเคลื่อนที่ได้ โดยทั่วไปมนุษย์นั้นได้รับรังสีอยู่ตลอดเวลา แต่ไม่สามารถวัดรังสีเป็นปริมาณได้ ทั้งการได้รับจากธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นรังสีจากดวงอาทิตย์ รังสีจากดินและแร่ธาตุ พืชผักที่รับประทาน หรือแม้แต่อากาศที่กำลังหายใจ ทุกสิ่งล้วนมีรังสีปะปนทั้งสิ้น นอกจากรังสีตามธรรมชาติแล้ว ยังมีรังสีที่มนุษย์สร้างขึ้น อาทิ รังสีทางการแพทย์ การเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ เรียกได้ว่ารังสีเป็นส่วนหนึ่งของโลกเลยก็ว่าได้ รังสีมีกี่ประเภท …

รังสี และเครื่องวัดรังสีเรื่องใกล้ตัวที่ทุกคนควรรู้อ่านเพิ่มเติม

สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ตัวช่วยบอกคุณภาพอากาศ จริงเหรอ?

ในยุคที่ประเทศไทยเจอมลภาวะอย่างหนักหน่วงจากฝุ่น PM 2.5 เชื่อเหลือเกินว่าการติดตามข้อมูลข่าวสารเพื่อตรวจสอบค่าอากาศในแต่ละวันกลายเป็นอีกหนึ่งกิจวัตรที่คนไทยหลายคนทำกัน ทั้งข้อมูลจากแอปพลิเคชันต่าง ๆ ก็ดี หรือข้อมูลจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศก็ดี ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นหนึ่งในข้อมูลข่าวสารที่คนไทยหลายคนติดตามข้อมูลทั้งนั้น ด้วยเหตุนี้เราจึงไม่พลาดที่จะนำสาระดี ๆ เกี่ยวกับ “สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ” ตัวช่วยบอกคุณภาพอากาศมาฝากทุกคนกัน งานนี้จะมีสาระดี ๆ อะไรบ้าง เลื่อนลงไปอ่านได้ที่ด้านล่างนี้เลย! ทำความรู้จัก ฝุ่น PM 2.5 ตัวร้ายทำลายปอด! ก่อนที่เราจะไปพูดถึงสถานีตรวจสอบคุณภาพอากาศนั้น เราขอมาพูดถึงฝุ่น PM 2.5 กันสักหน่อย เพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน โดยคำว่า …

สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ตัวช่วยบอกคุณภาพอากาศ จริงเหรอ?อ่านเพิ่มเติม

เครื่องวัดขนาดอนุภาค”เครื่องนี้มีไว้ทำอะไร?

เมื่อได้ยินคำว่า “เครื่องวัดขนาดอนุภาค” เชื่อเหลือเกินว่าหลังจากที่ได้ยิน หลายคนคงจะสงสัยอย่างแน่นอนว่าชื่อนี้มันคือเครื่องอะไร ใช้ทำอะไรได้บ้าง และมีความสำคัญอย่างไรในงานอุตสาหกรรม งานนี้ใครที่กำลังสงสยเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่ วันนี้เราหาคำตอบมาให้คุณแล้ว เลื่อนลงไปอ่านสาระดี ๆ จากเราได้ที่ด้านล่างนี้กันเลย! ทำความรู้จัก “เครื่องวัดขนาดอนุภาค” เมื่อพูดถึงเครื่องวัดขนาดอนุภาค เชื่อเหลือเกินว่าหลายคนคงจะไม่คุ้นเคยเกี่ยวกับเครื่องนี้สักเท่าไหร่นัก ด้วยเหตุนี้เราจึงไม่รอช้าที่จะมาพูดถึง “เครื่องวัดขนาดอนุภาค” เพื่อให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจที่ตรงกันมากขึ้น เครื่องวัดและวิเคราะห์อนุภาค คือ เครื่องมือที่ผลิตขึ้นมาเพื่อวิเคราะห์ขนาดอนุภาค เป็นเครื่องมือที่ใช้หลักการเลี้ยวเบนของแสงจากแหล่งกำเหนิดเลเซอร์ ทำให้สามารถวัดขนาดของอนุภาคด้วยแสงเลเซอร์ที่ส่งผ่านไปยังอนุภาคที่แขวนลอยอยู่ในตัวกลางที่เป็นของเหลวที่มีความโปร่งใสและมีค่าดัชนีการหักเหแสง(Refractive Index) ต่างจากอนุภาคตัวอย่างที่จะเกิดการกระเจิงแสงที่บริเวณผิวอนุภาค เมื่อแสงผ่านตัวอย่างอนุภาคที่เป็นสารแขวนลอย ทำให้เกิดปรากฏการกระเจิงแสง โดยแสงที่กระเจิงจากอนุภาคจะมีรูปแบบความเข้ม (Intensity) ที่มุมต่างกันขึ้นอยู่กับขนาดของอนุภาค …

เครื่องวัดขนาดอนุภาค”เครื่องนี้มีไว้ทำอะไร?อ่านเพิ่มเติม

เครื่องวัด Flow Meter ตัวช่วยวัดอัตราการไหลเพื่ออุตสาหกรรม

“เครื่องมือวัด Flow Meter” หนึ่งในเครื่องมือที่มีส่วนช่วยในงานอุตสาหกรรมด้านการวัดอัตราการไหลสำหรับงานอุตสาหกรรม เพื่อที่คุณจะเห็นภาพเรื่องการทำงานของเครื่องวัดชนิดนี้มากขึ้น วันนี้ pico จึงไม่พลาดที่จะนำสาระดี ๆ เกี่ยวกับเรื่องนี้มาฝาก ทำความรู้จักเกี่ยวกับ เครื่องวัด Flow Meter Flow Meter คือ เครื่องมือวัดชนิดหนึ่งที่ถูกออกแบบมาเพื่อวัดปริมาตร ปริมาณ หรือ อัตราการเคลื่อนที่ของไหล (Fluid) ผ่านภาชนะ เช่น ท่อ หรือ ราง ที่สามารถหาค่าพื้นที่หน้าตัด ปริมาตร และ เทียบกับเวลาที่ของไหลอย่างเช่น …

เครื่องวัด Flow Meter ตัวช่วยวัดอัตราการไหลเพื่ออุตสาหกรรมอ่านเพิ่มเติม

ฝุ่น PM2.5 กับความอันตราย ที่ต้องรีบหาทางแก้ไข

สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ในประเทศไทยนั้นเกินค่ามาตรฐานไปมาก และคาดว่าจะหนักหน่วงมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะในทางภาคเหนือ ส่งผลให้คุณภาพอากาศอยู่ในระดับปานกลางไปจนถึงเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนในวงกว้าง ฉะนั้น จะดีกว่าไหม หากคุณมีเครื่องวัดคุณภาพอากาศ หรือสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศเป็นของตัวเอง เพื่อให้คุณสามารถควบคุมปริมาณฝุ่นภายในบ้าน รถยนต์ หรือแม้กระทั่งภายในโรงงานของคุณได้ ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการช่วยควบคุมฝุ่นไม่ให้ออกไปทำลายสุขภาพผู้อยู่อาศัยรอบบริเวณบ้าน หรือโรงงานนั่นเอง แต่ก่อนที่เราจะไปพูดถึงเครื่องวัดคุณภาพอากาศ หรือสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ เรามาทำความรู้จักกับเจ้าฝุ่น PM 2.5 นี้กันก่อน เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักถึงพิษภัยอันร้ายกาจของเจ้าฝุ่นเล็กจิ๋วนี้กัน ทำความรู้จักกับเจ้าฝุ่น PM 2.5 ตัวร้ายทำลายชีวิต PM 2.5 คือ …

ฝุ่น PM2.5 กับความอันตราย ที่ต้องรีบหาทางแก้ไขอ่านเพิ่มเติม

เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ที่นำมาใช้กับระบบอุตสาหกรรมได้อย่างลงตัว

เครื่องมือวิทยาศาสตร์ และระบบอุตสาหกรรมนั้นเข้ากันได้ดีอย่างไม่น่าเชื่อ เรียกได้ว่าเป็น 2 สิ่งที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้อย่างดีเยี่ยม เพราะหากขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไป จะทำให้การทำงานนั้นไม่ได้ประสิทธิภาพที่ดีเท่าที่ควร บทความนี้เราจึงขอยกตัวอย่างเครื่องมือวิทยาศาสตร์ (หรือเรียกอย่างง่ายๆ ว่าอุปกรณ์ในห้องแล็ป) และระบบอุตสาหกรรมที่พอนำมาใช้ร่วมกันแล้วมีแต่ปัง กับปังมาฝาก เพื่อให้เพื่อนๆ ได้เห็นภาพการทำงานระหว่างสองสิ่งนี้อย่างชัดเจนเข้าใจแจ่มแจ้งมากยิ่งขึ้น อุปกรณ์ในห้องแล็ป VS ระบบอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ อุปกรณ์ในห้องแล็ป นั้นมีมากมายหลายสิ่ง หลายประเภทการใช้งาน แต่สำหรับระบบอุตสาหกรรมขนาดใหญ่แล้วนั้น เรามักเห็นเจ้าเครื่องมือนี้กันอยู่บ่อยๆ นั่นก็คือ เครื่องมือตรวจรังสี นั่นเอง แต่ก่อนที่เราจะไปทำความรู้จักกับเครื่องมือตรวจรังสีในระบบอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เรามาทำความรู้จักกับคำว่ารังสีกันก่อน ว่ารังสีคืออะไร มีกี่ประเภท และมีผลกระทบอย่างไรกับเราบ้าง …

เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ที่นำมาใช้กับระบบอุตสาหกรรมได้อย่างลงตัวอ่านเพิ่มเติม

เครื่องวัดความชื้น หนึ่งในเครื่องมือสำคัญของระบบอุตสาหกรรม

เครื่องวัดความชื้น เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่มักใช้กันในโรงงานอุตสาหกรรม ฉะนั้น คนส่วนใหญ่จึงไม่คุ้นหู ไม่คุ้นตา และไม่คุ้นชื่อกับเจ้าเครื่องนี้นัก ฉะนั้น บทความนี้ เราจึงอยากพาเพื่อนๆ ไปทำความรู้จักกับเจ้าเครื่องวัดความชื้นนี้กัน ว่าคืออะไร มีกี่ประเภท และแต่ละประเภทมีการใช้งานอย่างไร ซึ่งข้อมูลต่อจากนี้ อาจเป็นเชิงวิชาการนิดหน่อย อย่าเพิ่งเบื่อกันล่ะ เพราะความรู้แฝงอยู่ในนี้อีกเพียบ! ทำความรู้จักกับ เครื่องวัดความชื้น ในระบบอุตสาหกรรม เครื่องวัดความชื้น หรือ Moisture meter คือ อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับวัดค่าเปอร์เซ็นต์ของน้ำในวัตถุ ซึ่งค่าของเครื่องวัดความชื้นจะถูกเปรียบเทียบกับไม้ โดยค่าของความชื้นไม้จะอยู่ในช่วง 5 ถึง …

เครื่องวัดความชื้น หนึ่งในเครื่องมือสำคัญของระบบอุตสาหกรรมอ่านเพิ่มเติม

เครื่องมือตรวจวัดสิ่งแวดล้อม กับคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

สิ่งแวดล้อมในที่นี้ ไม่ได้หมายถึงป่าไม้ ภูเขา ดิน น้ำ อากาศ และทรัพยากรเท่านั้นนะคะ แต่ยังหมายรวมไปถึงสิ่งแวดล้อม หรือสภาพแวดล้อมการใช้ชีวิต การทำงานอีกด้วย ซึ่งแน่นอนว่าหากเราไม่สามารถบริหารจัดการคุณภาพทั้ง 2 สิ่งนี้ได้ ก็เท่ากับว่าทุกอย่างล้มเหลว และนั่นจึงทำให้เกิดระบบ QSHE หรือ Quality Safety Health & Environment ขึ้นมา QSHE หรือ Quality Safety Health & Environment …

เครื่องมือตรวจวัดสิ่งแวดล้อม กับคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนอ่านเพิ่มเติม

อันตรายจากก๊าซออกซิเจนที่คุณต้องระวังให้ดี!

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ก๊าซออกซิเจน เป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากในภาคอุตสาหกรรม บางโรงงานจำเป็นต้องใช้ก๊าซออกซิเจนสำหรับการทำงานของเครื่องจักรกลภายในโรงงาน แต่ถ้าหากเกิดความผิดพลาดจากก๊าซออกซิเจนขึ้นมา อาจทำให้เกิดอันตรายภายในโรงงานได้ ดังนั้นคุณจำเป็นต้องระมัดระวัง และให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัย เพราะหากคุณไม่ใส่ใจ คุณอาจเกิดปัญหาเหล่านี้ได้ รวมอันตรายจากก๊าซออกซิเจนที่คุณต้องระวังไว้ให้ดี! ก๊าซออกซิเจน แม้จะเป็นก๊าซที่จำเป็นต่อร่างกายของเรา และก๊าซออกซิเจนถือเป็นก๊าซที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมและโรงพยาบาลเป็นจำนวนมาก แต่ก๊าซออกซิเจนเองเป็นอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้เช่นกัน ทั้งนี้ ซึ่งอันตรายจากก๊าซออกซิเจนสามารถเกิดได้ด้วยปัจจัยดังนี้ อันตรายจากความเย็น ก๊าซออกซิเจนเหลวมีจุดเดือดต่ำถึง -183 cc ที่ความดันบรรยากาศ หากโดนก๊าซออกซิเจนหากสัมผัสกับร่างกายหรืออวัยวะ จะมีลักษณะคล้ายถูกไฟ หรือโดนน้ำร้อนลวก ซึ่งการบาดเจ็บมากน้อยขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ และอันตรายอีกอย่างคือหากร่างกายของเราไปสัมผัสกับภาชนะหรือท่อที่ใช้บรรจุหรือเป็นท่อลำเลียงก๊าซออกซิเจนเหลวที่เย็นจัด หากผิวหนังไปสัมผัสจะติดแน่นกับภาชนะและท่อ เหมือนกับเราเอามือล้วงไปในช่องแข็งของตู้เย็น และหากคุณดึงออกจากภาชนะหรือท่ออย่างรวดเร็ว …

อันตรายจากก๊าซออกซิเจนที่คุณต้องระวังให้ดี!อ่านเพิ่มเติม

ก๊าซพิษอันตราย ก๊าซตัวไหนที่คุณต้องระวัง!

ก๊าซที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเราคงจะรู้กันดีอยู่แล้ว แต่ในส่วนของก๊าซที่เป็นพิษต่อร่างกายเรา ถ้าร่างกายได้รับก๊าซนี้มากเกินไปอาจเกิดอันตรายต่อชีวิตได้ ซึ่งน้อยคนมากที่จะรู้ว่าก๊าซพิษเหล่านี้มีอะไรบ้าง แล้วอันตรายจากก๊าซเหล่านี้ส่งผลอะไรต่อร่างกายของเราบ้าง วันนี้ pico เตรียมข้อมูลส่วนนี้เอาไว้หมดแล้ว มาดูไปพร้อมกันเลย 5 ก๊าซอันตราย ที่คุณควรระวังเอาไว้ให้ดี   ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon monoxide) ก๊าซพิษชนิดนี้เป็นก๊าซที่ใกล้ตัวเรามาก นั่นก็คือ ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ เป็นก๊าซที่ไม่มีสีและไม่มีกลิ่น โดยส่วนใหญ่ก๊าซชนิดนี้เกิดมาจากเครื่องยนต์ที่ทำงานเผาไหม้ที่ผิดปกติ และเป็นก๊าซพิษที่โรงงานมักจะปล่อยออกมา จึงทำให้หลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมออกมารณรงค์ ไม่ให้เปิดแอร์นอนในรถ เพราะก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ที่ออกมาจากรถยนต์ออกมาทางท่อไอเสีย และอาจรั่วเข้าไปในตัวรถจนเกิดเป็นอันตรายแก่ชีวิต ซึ่งอาการหลังจากคุณรับก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ในปริมาณไม่มาก จะมีอาการปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน …

ก๊าซพิษอันตราย ก๊าซตัวไหนที่คุณต้องระวัง!อ่านเพิ่มเติม

ระบบควบคุมอัตโนมัติ หรือ automation system คืออะไร เกี่ยวอะไรกับโรงงาน

สำหรับผู้ที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม เครื่องจักรกล เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรงงานอุตสาหกรรม ถือเป็นสิ่งที่ยุ่งยาก และชวนให้ปวดหัว เพราะเป็นเครื่องจักรในแต่ละโรงงานก็มีอยู่มากมาย แถมระบบการทำงานของเครื่องจักรแต่ละประเภทก็ทำงานแตกต่างกัน ระบบควบคุมการทำงานก็ต่างกัน เพราะฉะนั้นการจะดูแลเครื่องจักรภายในโรงงานก็ไม่ใช่เรื่องง่าย จำเป็นต้องมีตัวช่วยอย่างระบบการควบคุมอัตโนมัติ automation ที่จะช่วยให้การทำงานของคุณง่ายขึ้น ว่าแต่การออกแบบระบบ automation คืออะไร การออกแบบระบบ automation คืออะไร? การออกแบบระบบ automation เป็นระบบปฏิบัติการณ์ที่ช่วยพัฒนาวงการอุตสาหกรรม และระบบนี้ยังช่วยลดต้นทุนการจ้าง ยิ่งไปกว่านั้นหากคุณติดตั้งระบบออกแบบ automation เอาไว้อย่างดี คุณจะสามารถควบคุมคุณภาพในการทำงานของระบบ automation ได้อีกด้วย เครื่องจักรกลแบบอัตโนมัติ …

ระบบควบคุมอัตโนมัติ หรือ automation system คืออะไร เกี่ยวอะไรกับโรงงานอ่านเพิ่มเติม

เครื่องมือตรวจวัดสิ่งแวดล้อม เครื่องมือจำเป็นสำหรับภาคอุตสาหกรรม

สิ่งแวดล้อมถือเป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวของมนุษย์ เราจำเป็นต้องใส่ใจและให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรม โรงงานที่ปล่อยควันเสีย มลพิษทางสิ่งแวดล้อม รวมถึงเครื่องมือทางอุตสาหกรรมที่ใช้ภายในโรงงานบางเครื่องจำเป็นต้องใช้ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมเข้ามาเป็นตัวช่วย เพราะฉะนั้นคุณจำเป็นต้องมีตัวช่วยอย่างเครื่องมือตรวจวัดสิ่งแวดล้อม เครื่องมือตรวจวัดสิ่งแวดล้อม ตรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อมส่วนไหนบ้าง? ก่อนที่เราจะไปดูว่าเครื่องมือตรวจวัดสิ่งแวดล้อมสามารถวัดอะไรได้บ้าง เรามารู้จักกับเครื่องมือตรวจวัดสิ่งแวดล้อมกันก่อนดีกว่า เครื่องมือตรวจสิ่งแวดล้อม คือ เครื่องมือที่สามารถตรวจสอบสภาพอากาศ ในสภาพภูมิอากาศทั่วไป เช่น การวัดอุณหภูมิ ความชื้น ความเร็วลม ปริมาตรลม อุณหภูมิจุดน้ำค้าง แสง เสียง เป็นต้น ซึ่งอุปกรณ์ในการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมมีหลากหลาย และลักษณะการใช้งานแตกต่างกันตามลักษณะการใช้งาน โดยเครื่องมือจะแบ่งตามสิ่งแวดล้อมดังนี้ วัดอุณหภูมิ (Temperature)อุณหภูมิ ถือเป็นสิ่งสำคัญในภาคอุตสาหกรรม …

เครื่องมือตรวจวัดสิ่งแวดล้อม เครื่องมือจำเป็นสำหรับภาคอุตสาหกรรมอ่านเพิ่มเติม

เพิ่มความปลอดภัยด้วยเครื่องตรวจจับแก๊สรั่ว

ในพื้นที่โรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่งนั้นมีการดำเนินงานที่จำเป็นต้องใช้แก๊สเป็นพลังงานเชื้อเพลิงในการขับเคลื่อนการทำงานของเครื่องจักรหรือเป็นแหล่งพลังงานในการผลิตที่สำคัญ อย่างไรก็ตาม การใช้งานแก๊สต่างๆ มีโอกาสเกิดอันตรายได้มาก ทั้งจากการสัมผัสที่อาจก่อให้เกิดอาการระคายเคืองไม่ว่าจะเป็นบริเวณผิวหนังหรือดวงตา หรือการสูดดมเข้าสู่ร่างกายที่อาจเข้าไปขัดขวางระบบทางเดินหายใจหรือระบบประสาทและสมองได้ง่าย ส่วนที่อันตรายที่สุดของแก๊สคือคุณสมบัติที่ตรวจจับได้ยากเพราะมองเห็นไม่ได้ด้วยตาเปล่าหรืออาจมองเห็นได้ยาก จึงอันตรายอย่างมากในการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะสถานการณ์แก๊สรั่ว ผู้ปฏิบัติงานจึงต้องการเครื่องตรวจจับแก๊สรั่วเพื่อช่วยตรวจจับแก๊สที่มองไม่เห็นและเข้าถึงพื้นที่ได้อย่างสะดวก เครื่องตรวจจับแก๊สรั่วคืออุปกรณ์ที่ใช้เพื่อตรวจจับปริมาณของแก๊สในพื้นที่ เพื่อวัดระดับความปลอดภัยและวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ เครื่องตรวจจับแก๊สรั่วยังช่วยแจ้งเตือนให้ผู้ปฏิบัติงานรับรู้เมื่อเกิดแก๊สรั่วอีกด้วย โดยในปัจจุบัน เครื่องตรวจจับแก๊สรั่วมีอยู่ด้วยกันหลายแบบให้ผู้ใช้ได้เลือกตามความต้องการ มีการแสดงผลทั้งแบบดิจิตอลเป็นตัวเลขและการแสดงผลแบบไฟสัญลักษณ์ แต่ที่น่าสนใจอีกอย่างคือเครื่องตรวจจับแก๊สรั่วแบบไร้สายที่ช่วยให้การตรวจจับแก๊สรั่วนั้นเป็นไปได้อย่างสะดวกมากขึ้น ประโยชน์ของการใช้เครื่องตรวจจับแก๊สรั่วคือการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยให้กับผู้ปฏิบัติงานและพื้นที่ทำงาน เพราะเครื่องตรวจจับแก๊สรั่วนั้นช่วยป้องกันอันตรายจากการรั่วไหลของแก๊สด้วยการทำงานระบบเซนเซอร์ที่แม่นยำ และเพื่อความปลอดภัยแล้ว เครื่องตรวจจับแก๊สรั่วจึงต้องการความสะดวกในการใช้งานด้วย เนื่องจากมาตรฐานความปลอดภัยนั้นต้องการความรวดเร็วในการใช้งาน หยิบจับไปตรวจสอบได้อย่างรวดเร็วเครื่องตรวจจับแก๊สรั่วแบบไร้สายจึงเป็นเครื่องมือที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้สามารถตรวจสอบความปลอดภัยได้ง่ายขึ้น เพราะช่วยให้สามารถนำไปประเมินความเสี่ยงและตรวจหาพื้นที่ที่มีแก๊สรั่วได้ง่ายขึ้น หยิบติดตัวไปได้และทำให้เข้าถึงพื้นที่ต่างๆ ได้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่เล็กหรือห่างไกล ด้วยการส่งข้อมูลผ่านสัญญาณและการไม่มีสายมาเกะกะการทำงานนั่นเอง ด้วยประโยชน์ต่อความปลอดภัยและการควบคุมการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพนี้ ทำให้ปัจจัยในการเลือกใช้เครื่องตรวจจับแก๊สรั่วนั้นมีความสำคัญที่ต้องคำนึงถึงเป็นอย่างมาก …

เพิ่มความปลอดภัยด้วยเครื่องตรวจจับแก๊สรั่วอ่านเพิ่มเติม

เครื่องวัดคุณภาพน้ำ ตัวช่วยเรื่องน้ำ ที่จะทำให้งานคุณง่ายขึ้น

ในงานอุตสาหกรรมโรงงาน หรืองานทางด้านวิทยาศาสตร์ ที่มีความเกี่ยวข้องกับการตรวจคุณภาพของน้ำ แน่นอนว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องมีตัวช่วยเพื่อเพิ่มความแม่นยำในการตรวจคุณภาพของน้ำ ซึ่งตัวช่วยที่ว่า นั่นคือ เครื่องวัดคุณภาพน้ำ ที่จะช่วยให้การวิเคราะห์ค่าน้ำ ในงานต่างๆ มีประสิทธิภาพ แม่นยำเพิ่มมากขึ้น ช่วยให้งานของคุณประสบผลสำเร็จตามต้องการ เครื่องวัดคุณภาพน้ำ คืออะไร? เครื่องวัดคุณภาพน้ำ คือ เครื่องมือชนิดหนึ่ง ที่ได้ถูกออกแบบมาใช้ในงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจวัดคุณภาพของน้ำ เช่น ทดสอบความบริสุทธิ์ ความเป็นกรด-ด่าง ความขุ่นใสของน้ำ วัดค่าคลอรีน ออกซิเจนในน้ำ และประโยชน์อื่นๆอีกหลายอย่าง ซึ่งหากคุณกำลังมองหา แหล่งซื้อเครื่องวัดคุณภาพน้ำ ที่มีคุณภาพ เรามีอีกหนึ่งเว็บไซต์ที่จะช่วยคุณหาเครื่องวัดคุณภาพน้ำที่ดีได้ นั่นคือเว็บไซต์ตัวแทนจำหน่าย …

เครื่องวัดคุณภาพน้ำ ตัวช่วยเรื่องน้ำ ที่จะทำให้งานคุณง่ายขึ้นอ่านเพิ่มเติม

บริษัท เพทโทร-อินสตรูเมนท์ จำกัด